В 60 ОУ е създадено Училищно настоятелство. То подпомага както обучението на учениците, така и подобряването на материалната база и осигурява необходимите консумативи.