График на учебното време за учебната 2017/2018 година:


1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 • 01.11.2017 г. - 05.11.2017 г. вкл. - есенна ваканция
 • 23.12.2017 г. - 02.01.2018 г. вкл. - коледна ваканция за І-ХІІ клас
 • 03.02.2018 г. - 06.02.2018 г. вкл. - междустрочна ваканция за І-ХІІ клас
 • 31.03.2018 г. - 09.04.2018 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас

2. Неучебни дни:

 • 21.05.2018 г. - ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
 • 23.05.2018 г. - Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
 • 25.05.2018 г. - неучебен, но присъствен ден по повод 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

3. Начало на втория учебен срок:

 • 07.02.2018 г. - за I - XII клас

4. Край на втория учебен срок:

 • 01.06.2018 г. - I-IV клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.2018 г. - V-VII клас (16 учебни седмици)

Дни за провеждане на национално външно оценяване:

ІV клас:

 • Български език и литература - 10 май 2018 г.
 • Математика                            - 14 май 2018 г.
 • Човекът и обществото            - 16 май 2018 г.
 • Човекът и природата              - 17 май 2018 г.

ІV клас:

 • Български език и литература - 21 май 2018 г.
 • Математика                            - 23 май 2018 г.