Илияна Кръстева - директор


Вержиния Младенова - български език и литература

Дени Итова - български език и литература

Николета Методиева - английски език и музика

Милена Моновска - руски и английски език

Нели Христова - английски език и информационни технологии

Емилия Филипова - математика

Албена Стоичкова - история и география

Ваня Ценова - биология и химия

Диана Лолова - физика и полуинтернатна група V - VII клас

Сашка Русинова - изобразително изкуство и технологии и предприемачество

Лидия Кетенлиева - физическо възпитание и спорт

Мариана Спиридонова - музика и информационни технологии

Миглена Николова - подготвителна група

Валя Тодорова - начален учител

Румяна Илиева - начален учител

Дафинка Йовчева - начален учител

Людмила Николова - начален учител

Петя Тодорова - начален учител

Надка Шопова - начален учител

Ина Бояджиева - учител полуинтернатна група

Биляна Недкова - учител полуинтернатна група

Цветанка Кировска - учител полуинтернатна група

Мария Мишкова - учител полуинтернатна група

Бонка Стоянова - учител полуинтернатна група

Бонка Христова - учител полуинтернатна група