В училището се обучават над 300 ученици в 14 паралелки и една ПГ. За самоподготовката им училището разполага с 8 ПИГ.

За обучението и възпитанието на децата се грижи екип от квалифицирани учители, психолог, мед.лице и охрана. За учениците със СОП е осигурено ресурсно подпомагане.

60 ОУ се гордее с постиженията на учениците си в олимпиадите по химия, физика, биология и математика. Отлични са постиженията ни и в областта на спорта. Отборите по волейбол и баскетбол редовно печелят призови места в състезанията между училищата, за което получават медали и купи.

Всяка пролет училището организира и Училище сред природата. Там обучението е съчетано с плуване, туристически преходи и забавления. Учениците имат възможност да видят на живо исторически обекти и природни забележителности чрез различните екскурзии с учебна цел, организирани от училището.

Училището взема активно участие в мероприятията и дейностите, организирани от кв. "Бенковски" , от район Сердика и от Голяма Столична община.

В 60 училище има много извънкласни форми, в които учениците развиват своите артистични, музикални, спортни и технически умения, обогатяват и задълбочават своите знания. Това става в СИП-овете по математика и информационни технологии, български език, химия, физика, волейбол, изобразително изкуство, домашен бит и техника и вокална група.

Всяка година в училището се организира Благотворителен Коледен концерт, в който участниците във всички тези извънкласни форми вземат активно участие. На него родителите имат възможност да видят с очите си всички неща, изработени от децата, да се насладят на таланта и способностите, на артистичността и музикалните дарби на нашите възпитаници. Средставата от тези концерти се използват за подобряване и развитие на училищната база.

60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" участва в редица европейски програми и проекти.