Училището се помещава в два корпуса: основна училищна сграда и допълнителна, предназначена за обучението на първокласниците.Основната сграда е на три етажа. На първия са разположени кухненски блок, медицински кабинет, физкултурен салон.

Училището разполага с кабинети по български език, химия, биология, музика, изобразително изкуство, както и с модерно обзаведен компютърен кабинет.