Адрес: гр. София, кв. Бенковски, ул."Наука" № 2

Телефон за контакт: 02 9366875

Електронна поща: school60@abv.bg