Програми и графици на групите за допълнително обучение по проект BG05M2OP001-2.011-001 "Подкрепа за успех"

В раздел "Публикации" са качени всички програми и графици на групите за допълнително обучение по проект BG05M2OP001-2.011-001 "Подкрепа за успех".

     Публикувано на 09 Юли 2019 година от администратор


Съобщение

След трето класиране 60 ОУ обявява 8 свободни места за прием в първи клас.

     Публикувано на 19 Юни 2019 година от азминистратор


Съобщение

Летен лагер, организиран от 60 ОУ няма да има!

     Публикувано на 14 Юни 2019 година от администратор


Трето класиране

Свободни места след второ класиране за прием в първи клас за учебната 2019г.-2020г. – 8 места

     Публикувано на 12 Юни 2019 година от Администратор


Списък на приетите ученици на второ класиране ученици в първи клас за учебната 2019-2020г.

1. вх.№ 301, име М.З.Г., група 4

     Публикувано на 10 Юни 2019 година от администратор


"Училищен плод" и "Училищно мляко"

В раздел Публикации ще намерите Обявление за откриване процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема "Училищен плод" и по Схема "Училищно мляко" за нуждите на 60 ОУ.

Срокът за приемане на документи е от 11.06.19г. до 21.06.19 до 16:00ч.

     Публикувано на 10 Юни 2019 година от administrator


Указание за онлайн кандидатстване след VII клас

Кандидатстването след VII клас ще се става САМО онлайн.

Подробно указание за попълване на заявлението ще намерите в раздел Медиите за нас.

Родителите и учениците, които биха срещнали затруднения, могат да се обърнат за помощ към ръководството на училището от 03.07.19г. до 05.07.19г.

     Публикувано на 10 Юни 2019 година от администратор


Родителска среща

На 11.06.2019г. /вторник/ от 18:00ч. ще се проведе родителска среща за родителите на приетите в първи клас ученици.

     Публикувано на 06 Юни 2019 година от администратор


Списък на приетите и записани на първо класиране ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година

1.Вх.№ 241 - име Ц. С. А.-Група 1 -Доп. брой точки 13

2.Вх.№ 193- име Т. М. Р.-Група 1 - Доп. брой точки 10

3.Вх.№ 191- име К. Е. Д.-Група 1 -Доп. брой точки 7

4.Вх.№ 200- име З. Е. Д.-Група 1 - Доп. брой точки 6

5.Вх.№ 192- име Е. Г. К.-Група 1 - Доп. брой точки 4

6.Вх.№ 201- име С. Г. К.-Група 1 - Доп. брой точки 4

7.Вх.№ 217- име С. С. Ц.-Група 1 - Доп. брой точки 4

8.Вх.№ 214- име Г. И. П.-Група 1 - Доп. брой точки 4

9.Вх.№ 195- име А. Д. М.-Група 1 - Доп. брой точки 4

10.Вх.№ 221- име Б. С. Н.-Група 1 - Доп. брой точки 4

11.Вх.№ 182- име Е. Д. П.-Група 1

12.Вх.№ 194- име К. Е. Г.-Група 1

13.Вх.№ 196- име А. И. М.-Група 1

14.Вх.№ 199- име Е. А. Е.-Група 1

15.Вх.№ 202- име Б. К. Т.-Група 1

16.Вх.№ 204- име Н. В. Д.-Група 1

17.Вх.№ 212- име К. П. И.-Група 1

18.Вх.№ 215- име С. Д. Г.-Група 1

19.Вх.№ 222- име Р. С. А.-Група 1

20.Вх.№ 228- име Н. Т. Е.-Група 1

21.Вх.№ 271- име А. Т. Х.-Група 1

22.Вх.№ 288- име Т. Е. Ц. –Група 1

23.Вх.№ 181- име М. Г. Г.-Група 1

24.Вх.№ 209- име А. С. Н.-Група 4 - Доп. брой точки 8

25.Вх.№ 189- име К. Б. М.-Група 4 - Доп. брой точки 6

26.Вх.№ 180- име Л. К. Б.-Група 4 - Доп. брой точки 4

27.Вх.№ 186- име М. П. Г.-Група 4 - Доп. брой точки 4

28.Вх.№ 245- име С. Х. Ц.-Група 4 - Доп. брой точки 4

29.Вх.№ 183- име В. В. К.-Група 4

30.Вх.№ 184- име Н. О. С.-Група 4

31.Вх.№ 185- име А. Н. С.-Група 4

32.Вх.№ 187- име Й. И. И.-Група 4

33.Вх.№ 188- име С. О. М.-Група 4

34.Вх.№ 190- име А. Г. Г.-Група 4

35.Вх.№ 208- име К. Т. А.-Група 4

36.Вх.№ 210- име Л. Н. Б.-Група 4

37.Вх.№ 213- име А. М. Б.-Група 4

38.Вх.№ 233- име Л. Г. Б.-Група 4

39.Вх.№ 239- име Х. В. Н.-Група 4

Свободни места след първо класиране за прием в първи клас – 9 места

Подаване на заявления за второ класиране от 07.06.2019г. до 10.06.2019г. вкл. до 12:00ч.

     Публикувано на 06 Юни 2019 година от administrator


Списък на приетите на първо класиране ученици в първи клас за 2019/2020 учебна година

1.Вх.№ 241 - име Ц. С. А.-Група 1 -Доп. брой точки 13

2.Вх.№ 191- име К. Е. Д.-Група 1 -Доп. брой точки 7

3.Вх.№ 200- име З. Е. Д.-Група 1 - Доп. брой точки 6

4.Вх.№ 207- име А. П. С.-Група 1 - Доп. брой точки 5

5.Вх.№ 192- име Е. Г. К.-Група 1 - Доп. брой точки 4

6.Вх.№ 201- име С. Г. К.-Група 1 - Доп. брой точки 4

7.Вх.№ 217- име С. С. Ц.-Група 1 - Доп. брой точки 4

8.Вх.№ 214- име Г. И. П.-Група 1 - Доп. брой точки 4

9.Вх.№ 195- име А. Д. М.-Група 1 - Доп. брой точки 4

10.Вх.№ 221- име Б. С. Н.-Група 1 - Доп. брой точки 4

11.Вх.№ 182- име Е. Д. П.-Група 1

12.Вх.№ 194- име К. Е. Г.-Група 1

13.Вх.№ 196- име А. И. М.-Група 1

14.Вх.№ 197- име Ц. А. А.-Група 1

15.Вх.№ 198- име Б. И. М. -Група 1

16.Вх.№ 199- име Е. А. Е.-Група 1

17.Вх.№ 200- име З. Е. Д.-Група 1

18.Вх.№ 202- име Б. К. Т.-Група 1

19.Вх.№ 204- име Н. В. Д.-Група 1

20.Вх.№ 205- име Р. Т. Р.-Група 1

21.Вх.№ 212- име К. П. И.-Група 1

22.Вх.№ 215- име С. Д. Г.-Група 1

23.Вх.№ 222- име Р. С. А.-Група 1

24.Вх.№ 228- име Н. Т. Е.-Група 1

25.Вх.№ 271- име А. Т. Х.-Група 1

26.Вх.№ 181- име М. Г. Г.-Група 3

27.Вх.№ 193- име Т. М. Р.-Група 4 - Доп. брой точки 10

28.Вх.№ 189- име К. Б. М.-Група 4 - Доп. брой точки 6

29.Вх.№ 216- име К. В. Д.-Група 4 - Доп. брой точки 5

30.Вх.№ 180- име Л. К. Б.-Група 4 - Доп. брой точки 4

31.Вх.№ 186- име М. П. Г.-Група 4 - Доп. брой точки 4

32.Вх.№ 245- име С. Х. Ц.-Група 4 - Доп. брой точки 4

33.Вх.№ 183- име В. В. К.-Група 4

34.Вх.№ 184- име Н. О. С.-Група 4

35.Вх.№ 185- име А. Н. С.-Група 4

36.Вх.№ 187- име Й. И. И.-Група 4

37.Вх.№ 188- име С. О. М.-Група 4

38.Вх.№ 190- име А. Г. Г.-Група 4

39.Вх.№ 203- име Н. П. И.-Група 4

40.Вх.№ 208- име К. Т. А.-Група 4

41.Вх.№ 209- име А. С. Н.-Група 4

42.Вх.№ 210- име Л. Н. Б.-Група 4

43.Вх.№ 213- име А. М. Б.-Група 4

44.Вх.№ 218- име А. Е. С.-Група 4

45.Вх.№ 233- име Л. Г. Б.-Група 4

46.Вх.№ 234- име П. Н. Ц.-Група 4

47.Вх.№ 239- име Х. В. Н.-Група 4

Родителите/настойникът или упълномощени от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване: от 04.06.2019г. до 06.06.2019г. – включително.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

От училищната комисия за прием в първи клас

     Публикувано на 03 Юни 2019 година от администратор


22.05.19г. /сряда/

Тържеството по случай Патронния празник на училището ще започне от 09:30ч.

Кметът на СО г-жа Йорданка Фандъкова и г-н Тодор Кръстев - кмет на район "Сердика" ще открият новата спортна площадка от 11:00ч.

Каним всички родители и жители на квартал "Бенковски" да присъстват на нашия празник!

     Публикувано на 14 Май 2019 година от администратор


Съобщение

20.05.19г. /понеделник/ - учебен ден

21.05.19г. /вторник/ - неучебен ден - Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература

22.05.19г. /сряда/ - Патронен празник на училището, начало на тържеството - 09:30ч.

22.05.19г. /сряда/ - Откриване на спортната площадка, начало 11:00ч.

23.05.19г. /четвъртък/ - неучебен ден - втори Държавен зрелостен изпит

24.05.19г. /петък/ - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

27.05.19г. /понеделник/ - неучебен ден - провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България

Учебните занятия се възстановяват на 28.05.19г. /вторник/.

     Публикувано на 14 Май 2019 година от администратор


Родителска среща

На 16.05.19г. /четвъртък/ от 18:00ч. ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от седмите класове във връзка с провеждането на НВО и професионалното им ориентиране.

     Публикувано на 13 Май 2019 година от администратор


Патронен празник

На 22.05.2019г./сряда/ ще се проведе Патронният празник на 60.ОУ и официалното откривине на новата спортна площадка.

Спортната площадка ще бъде открита от г-жа Йорданка Фандъкова и инж. Тодор Кръстев. Ще присъстват депутати, общественици и представители от Столична община, район Сердика и медии.

Ще се проведе демонстративна футболна среща между родители, настоящи и бивши ученици на 60 училище. Всички желаещи да се запишат в канцеларията на училището или при Кристиян Пачков.

Ще бъдат направени снимки и видеоклипове, които ще се излъчат по медиите, качени на страниците на училището и РУО.

Ако има родители, които не желаят децата им да бъдат снимани, моля да подадат заявление в канцеларията на училището.

Часът на откриването ще бъде обявен допълнително.

     Публикувано на 03 Май 2019 година от Администратор


Лятна занималня

Родителите на ученици от начален курс, които желаят децата им да посещават лятна безплатна занималня през месец юни от 03.06.19г. до 28.06.19г. от 8:30-16:30ч., да подадат заявление в канцеларията на училището до 27.05.19г.

     Публикувано на 30 Април 2019 година от администратор


Съобщение

1 май 2019г. е неучебен ден.

     Публикувано на 30 Април 2019 година от администратор


140 години от Търновската конституция

По повод 140 години от подписването на първата конституция на България, широко известна като Търновска конституция, госпожа Албена Стоичкова проведе открит урок по история в шестите класове на тема "Търновска конституция".

     Публикувано на 16 Април 2019 година от администратор


Зелено училище

Всички ученици, които заминават на зелено училище от 15.04.19г. за Ливадите и Вършец, да вземат контактна бележка от личния лекар с дата 12.04.19г./петък/.

Тръгване за Вършец в 7:30ч., за Ливадите в 8:00ч.

     Публикувано на 09 Април 2019 година от администратор


Ден на отворените врати

До всички родители на бъдещи първокласници!

Очакваме Ви на 11.04.2019г. /четвъртък/ от 10:00 до 16:00 часа!

     Публикувано на 31 Март 2019 година от администратор


Пролетна ваканция

Пролетната ваканция за учениците е от 30.03.2019 г. до 07.04.2019 г. вкл.

     Публикувано на 29 Март 2019 година от администратор


Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности

Във връзка с писмо вх. № РУО 1–8188/27.03.2019 г. на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град, Ви уведомявам, че отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности в София-град се осъществява по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В тази връзка в срок до 30.06.2019 г. родителите на деца със специални образователни потребности, които по обективни причини желаят да отложат децата си от задължително обучение в първи клас за учебната 2019/2020, следва да подадат посочените документи:

1. Заявление по образец от родител на детето или лице, което полага грижи за детето до директора на РЦПППО – София – град /образец № 6 от сайта на РЦПППО – София–град, раздел Документи/.

2. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации.

3. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас.

4. Копие от удостоверение за раждане.

5. Декларация за обработване на лични данни.

Пакетът с документи се подава в сградата на РЦПППО–София–град, район Слатина, ул. „Владово“ № 1. При представянето на документите, родителите ще бъдат запознати с график за явяване пред Регионален екип за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални образователни потребности.

При необходимост от допълнителна информация се свържете с тел: 02/ 878 02 34.

     Публикувано на 29 Март 2019 година от administrator


Прием в първи клас

В меню "Публикации" ще намерите графика, заявление, критерии, прилежащ район и Системата на СО за прием на ученици за 1 клас за 2019-2020 г.

     Публикувано на 27 Март 2019 година от администратор


НВО 2018-2019 г.

Датите и графика за провеждане на НВО за IV и VII клас ще намерите в меню "Публикации".

     Публикувано на 27 Март 2019 година от администратор


ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на „Училищно настоятелство към 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий”

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Училищно настоятелство към 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий” гр. София, ул. Наука № 2, кани членовете на Сдружението да присъстват на Общо събрание, което ще се проведе на 28.03.2019 г. в 18:00 ч. в гр. София, ул. Наука № 2, в сградата на 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ет. 2, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1/ Вземане на решение за освобождаване и/или изключване на членове от състава на Сдружението;

2/ Вземане на решение за приемане на нови членове на Сдружението;

3/ Извършване отчет на дейността на Сдружението до датата на Общото събрание. Приемане на годишния доклад за дейността на Сдружението за периода 01.01.2018г. до 31.12.2018 г.;

4/ Приемане годишния финансовия отчет на Сдружението;

5/ Обсъждане въпроси, свързани с извършването на ремонти в училището;

6/ Обсъждане искания за отпускане на средства и вземане решение за разпределяне и разходване налични средства на Сдружението;

7/ Обсъждане предложения за бъдещи инициативи на Сдружението и вземане решения за тяхното реализиране;

8/ Разни

Всички лица, които ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ като членове на Сдружението, следва до датата на Общото събрание да депозират молба, в която да заявят минимум следните обстоятелства: че желаят да бъдат приети като членове на Сдружението, както и че са съгласни и приемат Устава на Сдружението и че споделят принципите и целите на Сдружението.

Управителният съвет КАНИ всички лица, които се интересуват от дейността на Сдружението, да присъстват на събранието, като указва на същите, че ще имат право на да изказват мнения и да дават становища, без да участват в гласуването, ако не са членове.

Управителният съвет НАПОМНЯ, че всички заинтересовани лица имат право да правят писмени искания за разходване на средства на Сдружението, като КАНИ същите най-късно до датата на Общото събрание да направят своите писмени искания и предложения за разходване на средства.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете на Сдружението в сградата на 60 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. София, ул. “Наука” № 2 и интернет страницата на училището.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: …………………………..

/Катина Стоянова/

     Публикувано на 25 Март 2019 година от administrator


Прием в Подготвителна група и първи клас

Уважаеми родители,

През 2019 година Вашето дете ще стане ученик. За да Ви подпомогнем при записването и направим по-добра организацията на приема в нашето училище, Ви предоставяме:

• Указания за записване на ученик в първи клас в 60. ОУ.

• Обява за прием в първи клас през 2019/2020 г.

• Заявление за записване в 60. ОУ.

През учебната 2019/2020 година в 60. ОУ ще бъдат приети 48 ученици в две паралелки.

Столичен общински съвет с решение 83/ 22.02.2018 г. прие Система за прием в първи клас в общинските училища, График за дейностите за прием в I-ви клас, Образец на заявление и конкретизира прилежащите районите, от които училищата приемат ученици в I-ви клас.

В съответствие с Наредба на Министерството на образованието и науката и Системата за прием се въвеждат критерии за прием в първи клас. Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето. Определя се прилежащ район на всяко училище за обхват на ученици. В приложение на Системата за прием е описан района на всяко училище в София. Ако децата от района на училището надхвърлят броя на местата в приема на училището децата се подреждат в групи по срок на уседналост, а при необходимост и по допълнителни критерии, описани в Наредба №10 от 2016 г. на Министерството на образованието и науката и Системата за прием на Столична община.

Уведомяваме Ви, че допълнително ще Ви информираме за провеждане на ден на отворените врети и родителски срещи в началото на юни и септември месец.

Ще можете да се срещнете с ръководството на училището, учители на бъдещите ученици и да разгледате нашите класни стаи.

С уважение: Илияна Кръстева

Директор на 60. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

Подаване на документи: 15.04.19г. до 17.05.19г.

Необходими документи за записване:

• Заявление за записване (по образец на Столична община);

• Акт за раждане на детето;

• Удостоверение за адрес на родителя;

• Удостоверение за завършена подготвителна група.

Училището предлага:

• Целодневна форма на обучение

• Ранно чуждоезиково обучение от първи клас

• Руски език от пети клас

• Екскурзии и училища сред природата

• Извънкласни дейности: Вокална група, театрална школа, народни танци, клубове по интереси

• Участие в олимпиади и състезания

• Спортни клубове: волейбол, футбол, шах, таекуондо

• Екип за подкрепа и личностно развитие: психолог, ресурсен учител и логопед

• Интерактивни методи на преподаване

• Участие в национални и европейски проекти

• Безплатна закуска за учениците до 4. клас

• Безплатни плодове и зеленчуци и млечни продукти по програма "Училищен плод" и "Училищно мляко"

• Столово хранене

• Медицинско обслужване

• Топлофицирани сгради

• Уютни класни стаи

     Публикувано на 23 Март 2019 година от администратор


Организиране на Програма „Ваканция“ на Столична община

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА19 – ВК08 – 3628 /19.03.2019 г., вх. № РУО1 – 7080/19.03.2019 г., Ви уведомявам, че Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/, в партньорство с Българския футболен съюз през пролетната ваканция стартират Програма „Ваканция“. Инициативата е свързана с организиране на безплатни спортни занимания и ще се реализира през първата седмица на месец април на територията на комплекс „Спортна София 2000“ ЕАД, Борисова градина.

На 01, 03 и 05 април 20019 г. от 9:00 –12:00 часа на големия изкуствен терен ще се провеждат занимания по футбол за деца от I до IV клас.

Паралелно за по-големите ученици ще бъде осигурен безплатен достъп до тенис маси/ с включени хилки и топчета/.

Организаторите се ангажират с осигуряване на пособия, обучители и медицинско лице.

За включване в заниманията не е необходима предварителна заявка.

     Публикувано на 22 Март 2019 година от администратор


Неучебен ден

Във връзка с националния празник на България трети март, 04.03.2019г. /понеделник/ е неучебен ден.

     Публикувано на 01 Март 2019 година от администратор


Родителска среща

Родителска среща ще се проведе на 12.02.2019г. от 18:00ч.

     Публикувано на 05 Февруари 2019 година от администратор


Класирани на Втори кръг в Националното състезание "Ключът на музиката"

На 25.01.2018г. в 60.ОУ се проведе Първи кръг на Националното състезание "Ключът на музиката", в което взеха участие 60 ученици от 4,5,6 и 7 клас. За втори Областен кръг се класираха:

4 клас:

Ивелина Ивайлова Кьосева

Никола Миленов Павликянов

Николай Любомиров Пеев

Никол Христова Николова

Калия Кирилова Пеева

Антонио Антонов Стефанов

Александър Пламенов Добрев

Мартин Стоянов Аначков

Веско Весков Йорданов

Йоан Иванов Иванов

5 клас:

Ивона Бориславова Тилкова

Теодора Деянов Михайлова

Ева Станислав Недялкова

Огнян Ивайлов Николов

6 клас:

Симона Стефанова Стойнева

Велислав Славов Петров

Виктория Ангелова Миланова

Поздравления за всички ученици и техните преподаватели: г-жа Мариана Спиридонова и г-жа Николета Методиева.

Желаем им успех на Втори кръг от състезанието!

     Публикувано на 05 Февруари 2019 година от Администратор


Учебни програми за втори срок

В раздел "Публикации" ще намерите програмата за втория учебен срок.

     Публикувано на 29 Януари 2019 година от администратор


Прием в подготвителна група и първи клас

През учебната 2019-2020г. училището ще приеме една подготвителна група от 15 деца и две паралелки първи клас по 24 ученици. Документи ще се приемат в канцеларията на училището.

     Публикувано на 29 Януари 2019 година от администратор


Грипна ваканция

Обявена е грипна ваканция от 28.01.19г. до 05.02.2019г.вкл.

Учебните занятия се възстановяват на 06.02.19г. /сряда/ с програмата за II срок.

     Публикувано на 25 Януари 2019 година от администратор


Зимен лагер

Учениците, заминаващи на зимен лагер в Пампорово, ще тръгнат на 02.02.2019г. в 07:45ч.

Да носят контактна бележка от личния лекар с дата не по-рано от 3 дни от датата на заминаване.

     Публикувано на 25 Януари 2019 година от администратор


Административни услуги и образци на заявления

В меню "Публикации" можете да откриете:

1. Условия за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

2. Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

3. Условия за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

4. Условия за издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

5. Заявление за издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

     Публикувано на 22 Януари 2019 година от администратор


Занимания по интереси с учениците

През месец януари 2019 г. в 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий“" - гр. София стартира кампанията за организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно промените в Наредбата за приобщаващо образование.

На 10.01.2019 г. Педагогическите специалисти бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на занимания по интереси. Обсъдиха се възможностите за формиране на групи по интереси, които училището ще предложи за втори учебен срок на 2018/ 2019 учебна година.

В момента се провежда анкетно проучване сред учениците с цел да бъдат идентифицирани тяхните желанията за включването им в заниманията по интереси. До 21.01.2019 г. предлаганите и търсените от училището занимания по интереси ще бъдат публикувани в електронната платформа.

     Публикувано на 17 Януари 2019 година от администратор


Благодарствено писмо

Училищното ръководство на 60. ОУ благодари на всички ученици, учители и родители, които се включиха в благотворителните Коледни инициативи, организирани за подпомагане на лечението на Ванеса Стоянова от 6 клас.

Събраната сума е 5500лв.

Благодарим Ви за съпричастността и щедростта!

Желаем Ви здраве, радост и сбъднати мечти!

     Публикувано на 21 Декември 2018 година от администратор


Коледна ваканция

Коледната ваканция е с продължителност от 22.12.2018 до 02.01.2019г. включително.

Учебните занятия започват на 03.01.2019г. /четвъртък/.

Весели празници!

Здрава и успешна Нова година!

     Публикувано на 20 Декември 2018 година от администратор


Заповед на министъра на МОН

На 20.12.2018г. и 21.12.2018г. въздухът над София ще бъде с повишени вредни емисии, опасни за здравето на децата и учениците. Родителите, които имат документ за хронични белодробни заболявания на децата, издаден от общопрактикуващ лекар могат да оставят децата си у дома, след като уведомят класния ръководител.

Пълният текст на заповедта можете да прочетете в секция Публикации.

     Публикувано на 20 Декември 2018 година от администратор


Обучение на учителите от 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

На 15.12.2018 г. в 60 ОУ се проведе обучение на учителите по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти".

Обучението е организирано от РААБЕ БЪЛГАРИЯ с лектор Детелинка Траянова в тематично направление „Иновативни методи на преподаване“ по програма: „Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание (частично присъствено обучение)“.

В секция публикации ще видите цялата информация.

     Публикувано на 18 Декември 2018 година от администратор


Коледен концерт

На 18.12.2018г./вторник/ от 18:00ч. във физкултурния салон на 60. ОУ ще се проведе Благотворителен Коледен концерт.

Средствата, събрани от всички коледни инициативи на училището ще предоставим за лечението на Ванеса Стоянова от 6 клас.

Учениците ще бъдат снимани и качени във фейсбук страницата на училището.

Родителите, които НЕ желаят децата им да бъдат снимани, да подадат декларация в канцеларията.

     Публикувано на 04 Декември 2018 година от администратор


Зов за помощ

Ванеса Стоянова, ученичка от шести клас на нашето училище, се нуждае от спешна операция на гръбначния стълб, който затруднява дишането й с всеки изминал ден. Сумата от 45000лв. е непосилна за семейството й.

Ръководството на 60. ОУ приканва учители, ученици и родители да се включат в благотворителните инициативи, организирани в нейна подкрепа.

Всички средства, събрани от Коледния концерт и Благотворителен базар, ще бъдат дарени за нейното лечение.

Във всяка класна стая ще има кутии за събиране на средства, в които учители, ученици и родители ще могат да поставят своите дарения.

Ще подкрепим и други инициативи, организирани по класове.

     Публикувано на 09 Ноември 2018 година от администратор


Есенна ваканция

Есенната ваканция за учениците е от 01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.

     Публикувано на 30 Октомври 2018 година от администратор


Съобщение

Директорът на 60.ОУ забранява използването на входа откъм ул. "Знание" поради строително-ремонтни дейности.

     Публикувано на 15 Октомври 2018 година от администратор


Eлектронен дневник

Линк за вход към електронен дневник ще намерите в бутон "Медиите за нас"

     Публикувано на 21 Септември 2018 година от администратор


Съобщение

Общо събрание на Училищното настоятелство на 09.10.2018г. от 18:00ч.

     Публикувано на 19 Септември 2018 година от администратор


Поздравителен адрес

Илияна Кръстева и колективът на 60. ОУ поздравява своите ученици и родители по повод тържественото откриване на новата 2018-2019 учебна година!

Нека новият училищен звънец възвести началото на една успешна учебна година, която да ви донесе здраве, нови знания и успехи, нови приятели, интересни занимания и незабравими преживявания!

Желаем ви здраве, упоритост, успех в учението и любов към знанието!

Винаги помнете, че вие сте нашето богатство, вяра и надежда за бъдещето на България!

     Публикувано на 16 Септември 2018 година от администратор


РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 20.09.2018г /четвъртък/ ще се проведе родителска среща за учениците от ІІ до VІІ клас.

За ПГ от 17:30ч.

За учениците от ІІ до VІІкл. - 18:00ч.

За учениците от І клас НЯМА да има родителска среща.

     Публикувано на 13 Септември 2018 година от Администратор


Откриване на учебната 2018-2019 година

Тържественото откриване на учебната 2018-2019 година ще се състои на 17.09.2018г. от 10:00ч. в двора на училището.

Всички ученици да бъдат в двора на училището в 09:45ч.

     Публикувано на 10 Септември 2018 година от администратор


РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 11.09.2018г./вторник/ от 18:00ч. ще се проведе родителска среща за учениците от Iа, Iб и IIб клас за учебната 2018-2019 учебна година.

     Публикувано на 03 Септември 2018 година от Администратор


Свободни работни места

На 11.07.2018г. от 10:00ч в 60. ОУ ще се проведе събеседване за следните позиции:

1. Технологии и предприемачиство и изобразително изкуство 5-7 клас - 1 място

2. БЕЛ 5-7 клас - 1/2 щат

3. Учител ПИГ 1-4 клас - 2 места

     Публикувано на 26 Юни 2018 година от администратор


Свободни места след ТРЕТО класиране

60. ОУ обявява 10 свободни места за първи клас след ТРЕТО класиране за учебната 2018-2019г.

     Публикувано на 20 Юни 2018 година от администратор


Свободни места след ВТОРО класиране

60. ОУ обявява 10 свободни места за първи клас за ТРЕТО класиране за учебната 2018-2019г.

     Публикувано на 14 Юни 2018 година от администратор


Второ класиране за I клас

Ученици, приети на второ класиране за I клас за учебната 2017-2018г.:

Елеонора Атанасова

Елица Попова

Николета Симеонова

60. ОУ обявява 10 свободни места за трето класиране.

     Публикувано на 11 Юни 2018 година от администратор


Списък на учениците, записани в І клас, след първо класиране

1.Йордан Карамитров

2.Алис Здравкова

3.Симеон Божилов

4.Александра Ангелова

5.Михаела Тодорова

6.Рая Христова

7.Андреа Иванова

8.Димитър Пеев

9.Валери Диков

10.Сияна Величкова

11.Ралица Николова

12.Калоян Колев

13.Даниел Каменов

14.Александър Фаик

15.Николай Тодоров

16.Наско Николов

17.Христина Иванова

18.Красимир Асенов

19.Калоян Диманов

20.Божидар Николов

21.Симеон Христов

22.Боил Иванов

23.Лорена Йорданова

24.Максим Атанасов

25.Весела Георгиева

26.Илиян Илиев

27.Силвия Цекова

28.Никол Йорданов

29.Ивайла Зонева

30.Елиза Ерол

31.Яница Петрова

32.Денис Даков

33.Борис Сърбев

34.Кристиян Йорданов

35.Памела Драганова

36.Гергана Игнатова

37.Николета Симеонова

38.Елица Попова

Родителската среща за бъдещите първокласници ще се проведе на 14.06.2018 г. от 18:00 часа.

От 08.06.2018 г. се приемат документи за второ класиране.

Свободни места за записване в I клас - 12.

     Публикувано на 08 Юни 2018 година от администратор


Прием в 1. клас за учебната 2018-2019г.

60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

Списък на учениците, приети в І клас – първо класиране.

От 05.06.2018 г. до 07.06.2018 г. ще се записват приетите ученици на първо класиране.

Необходимо е при записване родителите да представят оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.

1.Йордан Карамитров

2.Алис Здравкова

3.Симеон Божилов

4.Александра Ангелова

5.Михаела Тодорова

6.Рая Христова

7.Андреа Иванова

8.Димитър Пеев

9.Валери Диков

10.Сияна Величкова

11.Ралица Николова

12.Калоян Колев

13.Даниел Каменов

14.Александър Фаик

15.Николай Тодоров

16.Наско Николов

17.Христина Иванова

18.Красимир Асенов

19.Калоян Диманов

20.Божидар Николов

21.Симеон Христов

22.Михаил Иванов

23.Боил Иванов

24.Лорена Йорданова

25.Максим Атанасов

26.Весела Георгиева

27.Илиян Илиев

28.Силвия Цекова

29.Никол Йорданов

30.Ивайла Зонева

31.Елиза Ерол

32.Божидар Благоев

33.Яница Петрова

34.Денис Даков

35.Борис Сърбев

36.Рая Лолова

37.Елена Маринкова

38.Кристиян Йорданов

39.Памела Драганова

40.Гергана Игнатова

     Публикувано на 04 Юни 2018 година от администратор


празник „ФАБРИКА ЗА УСМИВКИ”

Сдружение „Училищно Настоятелство към 60 ОУ Св.св. Кирил и Методий”,

с любезната подкрепа на инж. Тодор Кръстев, кмет на Столична община р-н „Сердика“,

ВИ КАНЯТ на празник „ФАБРИКА ЗА УСМИВКИ”,

организиран по случай Международния ден на детето.

Дата на провеждане: 01.06.2018 г. от 12:00 час до 20:00 часа

Място на провеждане: гр. София, кв. Бенковски, стадион Бенковски

В рамките на деня са осигурени:

- надуваеми атракциони и механични съоръжения,

- творчески работилници, където децата ще могат да управляват роботи с мобилно устройство, да рисуват, да оцветяват гипсови фигури, да моделират глина, да редят конструктори и т.н.

В часовия диапазон от 12:00 часа до 17:30 часа ще бъдат проведени забавни щафетни и ролеви игри на открито за малки и големи.

При желание и сформиране на отбори ще бъде проведена футболна среща.

В 15:00 часа ще бъдем посетени от екип на Столична дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, който ще проведе практическо обучение за реакция при бедствия, аварии и пожари, а след това ще предостави възможност на желаещите деца да изпробват оборудване за гасене на пожари.

В 16:00 часа екип на СДВР ще проведе практическо обучение и демонстрация с обучени полицейски кучета и коне, ще отговори на поставените въпроси и ще предостави възможност на децата да си направят снимка за спомен.

В края на деня ще загреем „ЗУМБА СЪС СЛАВ И ДЕСИ“, след това ще се насладим на детски концертни изпълнения.

И накрая на случаен принцип ще изтеглим и ще връчим големи награди.

Организаторите изказват искрените благодарности на Издателство „Просвета”, Издателство "ФЮТ", Списание National Geographic, ZOOM Design, VIP repair, SpoDari by Тумба Сълюшънс ООД, Коколандия, Астера козметикс АД, Ресторант „Кестените”, Книжарница „Мондарт”, „Нико-86 ООД, „Сани Конс” ООД, WellDone; Ригинг про ЕООД, „Марийка Боева-МТБ” ЕООД, ЕТ „Емилия Пенева”, благодарение на които празникът ще бъде безплатен.

За всяко дете ще има подарък изненада!

ЗАПОВЯДАЙТЕ, ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ ЗАЕДНО!

     Публикувано на 31 Май 2018 година от администратор


Училища гнезда

В меню Публикации ще намерите Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2018г.

     Публикувано на 17 Май 2018 година от администратор


22.05.2018г.

На 22.05.18г. от 09:00ч. до 12:00ч. ще се проведе трудов полуден за почистване на класните стаи и района на училището.

Учениците да носят ръкавици, найлонови торби, метлички, мотички /според района, който ще почистват/.

     Публикувано на 15 Май 2018 година от администратор


Лятна занималня

Лятна безплатна занималня ще бъде организирана за учениците от 1.-4. клас от 8:00-16:00ч. от 04.06.18г. до 29.06.18г.

Желаещите да подадат заявление до класните ръководители в срок до 23.05.18г.

     Публикувано на 15 Май 2018 година от администратор


НВО ІV клас

10.05.2018г. - БЕЛ

14.05.2018г. - математика

16.05.2018г. - Човекът и обществото

17.05.2018г. - Човекът и природата

Продължителност - 1 учебен час

Начало - 10:00ч.

     Публикувано на 04 Май 2018 година от адмистратор


Патронен празник

Тържеството по случай Патронния празник ще започне в 10:00ч. в двора на училището.

Каним всички родители и граждани от квартала!

Занималня няма да има!

     Публикувано на 04 Май 2018 година от администратор


Неучебни дни през май

07.05.2018г. - неучебен ден

11.05.2018г. - Патронен празник на 60. ОУ

21.05.2018 г. – НВО в VII клас по БЕЛ

23.05.2018 г. – НВО в VII клас по математика

24.05 и 25.05.2018г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

     Публикувано на 04 Май 2018 година от администратор


Зелени училища

В срок до 15.04.2018г. учениците, заминаващи на зелено училище, трябва да внесат ЦЯЛАТА такса и представят декларация от родителите.

В срок до 20.04.2018г. да вземат контактна бележка от личния лекар за здравния статус на детето.

Тръгване за гр. Казанлък в 7:00ч.

Тръгване за с. Баня в 8:30ч.

Да носят храна за първия ден - закуска и обяд.

     Публикувано на 12 Април 2018 година от администратор


Съобщение

По повод патронния празник на 60. ОУ на 09.05.2018г. от 13:45ч. в салона на училището учениците от V клас, работещи по проект "Твоят час" под ръководството на г-жа Младенова, ще представят пред своите съученици и учители миниспектакъла "Час по български език и още нещо".

     Публикувано на 12 Април 2018 година от администратор


Патронен празник - 11.05.2018г.

По повод Патронния празник на 60. ОУ обявявяме конкурс на тема "Моето училище" за разказ, есе, рисунка, плакат, картичка и колаж.

Могат да се включат всички ученици от 1. до 7. клас.

Срок за предаване 08.05.2018г.

Най-добрите творби ще бъдат наградени!

     Публикувано на 12 Април 2018 година от администратор


НВО 2017-2018 година

В раздел Публикации ще намерите датите за НВО за IV и VII клас и график за дейностите по приемането на ученици след завършен VII клас.

     Публикувано на 11 Април 2018 година от администратор


Ваканция

Учениците са в пролетна ваканция от 31.03.2018 г. до 09.04.2018 г. вкл..

     Публикувано на 28 Март 2018 година от администратор


Съобщение

60. ОУ обявява Благотворителен Великденски кулинарен базар на 29.03 и 30.03.18г. /четвъртък и петък/.

Обръщаме се с молба към родителите за изработване на картички, сувенири и кулинарни изкушения.

Събраните средства ще бъдат използвани за ремонт на кабинета по химия.

     Публикувано на 26 Март 2018 година от администратор


ПОКАНА

Покана за свикване на Общо събрание на „Училищно настоятелство към 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий”, гр. София, ул. Наука № 2

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Училищно настоятелство към 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий” гр. София, ул. Наука № 2, кани членовете на Сдружението да присъстват на Общо събрание, което ще се проведе на 29.03.2018 г. в 18:00 ч. в гр. София, ул. Наука № 2, в сградата на 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ет. 2, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1/ Вземане на решение за освобождаване и/или изключване на членове от състава на Сдружението;

2/ Вземане на решение за приемане на нови членове на Сдружението;

3/ Вземане на решение за промяна в състава на Управителния съвет на Сдружението. Избор на нови членове на управителния съвет на Сдружението. Избор на председател на Сдружението;

4/ Извършване отчет на дейността на Сдружението до датата на Общото събрание. Приемане на годишния доклад за дейността на Сдружението за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017 г.;

5/ Приемане годишния финансовия отчет на Сдружението;

6/ Обсъждане въпроси, свързани с извършването на ремонт на кабинет по Химия и/или други ремонти в училището;

7/ Обсъждане искания за отпускане на средства и вземане решение за разпределяне и разходване налични средства на Сдружението;

8/ Обсъждане предложения за бъдещи инициативи на Сдружението и вземане решения за тяхното реализиране;

9/ Разни

Всички лица, които ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ като членове на Сдружението, следва до датата на Общото събрание да депозират молба, в която да заявят минимум следните обстоятелства: че желаят да бъдат приети като членове на Сдружението, както и че са съгласни и приемат Устава на Сдружението и че споделят принципите и целите на Сдружението.

Управителният съвет КАНИ всички лица, които се интересуват от дейността на Сдружението, да присъстват на събранието, като указва на същите, че ще имат право на да изказват мнения и да дават становища, без да участват в гласуването, ако не са членове.

Управителният съвет НАПОМНЯ, че всички заинтересовани лица имат право да правят писмени искания за разходване на средства на Сдружението, като КАНИ същите най-късно до датата на Общото събрание да направят своите писмени искания и предложения за разходване на средства.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете на Сдружението в сградата на 60 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. София, ул. “Наука” № 2 и интернет страницата на училището.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: …………………………..

/Катина Стоянова/

     Публикувано на 26 Март 2018 година от администратор


Важно съобщение

Актуализиране на профилите на децата преди обявяване на свободните места за прием в ПГ през новата учебна 2018/2019 година

Уважаеми родители,

Съгласно публикувания в страницата на ИСОДЗ Календар за 2018 г. на 19.03.2018 година са обявeни свободните места за прием през новата учебна 2018/2019 година в подготвителни групи в училищата на територията на Столична община.

С оглед отчитане на актуалните потребности на родителите и децата за осигуряване на места в детските заведения, Ви уведомяваме следното:

1. На 19.03.2018 г., преди обявяването на свободните места за прием през новата учебна 2018/2019 година, създадените до момента кандидатури в ИСОДЗ, ще отпаднат.

2. След обявяване на свободните места на 19.03.2018 г., е необходимо родителите да направят нови кандидатури за участие в първото класиране за през новата учебна 2018/2019 година, което ще се извърши на 11.05.2018 година под граждански контрол.

3. В периода от 19.03.2018 г. до 18.00 часа на 10.05.2018 г., родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА!

Столична община

     Публикувано на 19 Март 2018 година от администратор


Национален кръг на състезанието по музика

Ръководството на 60.ОУ поздравява Теодора Махайлова - ученичка от ІVб клас, която след отлично представяне на Областния кръг на Националното състезание по музика "Ключът на музиката", се класира за последния, Национален кръг в гр.Пловдив.

Специални благодарности и на преподавателката и по музика - г-жа Мариана Спиридонова.

Желаем им успех!

     Публикувано на 19 Март 2018 година от Администратор


Прием за учебната 2018-2019г.

60 ОУ обявява следните брой места за учебната 2018-2019г.

за Подготвителна група - 20 места

за І клас - две паралелки по 24 места

     Публикувано на 19 Март 2018 година от администратор


Прием за І клас - срокове и дейности

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с Решение №83/22.02.2018 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата в София-град, която можете да намерите на интернет страницата на Столична община, Ви информирам, че графикът на дейностите е, както следва:

СРОК - ДЕЙНОСТ

30.03.2018 г. Обявяване на брой места и на прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информацията за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 16.04.2018 г.

до 16.05.2018 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.

04.06.2018 г.

в 17.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 05.06.2018 г.

до 07.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на първо класиране.

07.06.2018 г. – в 18.00 ч. Обявяване на свободните места за второ класиране.

от 08.06.2018 г. до 11.06.2018 г. вкл.

до 12.00 ч. Подаване на заявления за участие във второ класиране.

11.06.2018 г. - в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 12.06.2018 г.

до 13.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на второ класиране.

13.06.2018 г. – в 18.00 ч. Обявяване на свободните места за трето класиране.

от 14.06.2018 г. Попълване на свободните места след трето класиране.

от 20.06.2018 г.

до 14.09.2018 г. вкл. Информацията за свободни места се публикува на интернет-страниците на училището и на РУО София-град

     Публикувано на 19 Март 2018 година от Администратор


Съобщение за кандидатстващите за Подготвителна група

ВАЖНО за родителите на децата, кандидатстващи за Подготвителна група в 60. ОУ "Св. св. Кирил и Методий"!

През учебната 2018-2019г., родителите, които желаят децата им да посещават Подготвителна група в нашето училище, трябва да подадат Заявление през Информационната система за обслужване на детските заведения /ИСОДЗ/на Столична община в срок до 10.05.2018г. на адрес:

https://kg.sofia.bg/isodz/

     Публикувано на 14 Март 2018 година от администратор


Списък на педагогическия състав през 2017/2018 учебна година

ДИРЕКТОР ИЛИЯНА КРЪСТЕВА

ПГ Миглена Николова

І а Лидия Лешкова – класен ръководител, учител начален етап на образование

Биляна Недкова – учител ПИГ

І б Надка Шопова – класен ръководител, учител начален етап на образование

Ина Бояджиева – учител ПИГ

ІI а Валя Тодорова – класен ръководител, учител начален етап на образование

Бонка Христова – учител ПИГ

ІI б Румяна Илиева – класен ръководител, учител начален етап на образование

Цветанка Кировска – учител ПИГ

IІI а Дафина Йовчева – класен ръководител, учител начален етап на образование

Дени Итова – учител ПИГ

IІI б Милена Велчева /Анита Ангелова – класен ръководител, учител начален етап на образование

Анита Ангелова – учител ПИГ

IV а Людмила Николова – класен ръководител, учител начален етап на образование

Бонка Стоянова – учител ПИГ

IV б Елисавета Гьорева – класен ръководител, учител начален етап на образование

Мария Мишева – учител ПИГ

IV в Петя Тодорова – класен ръководител, учител начален етап на образование

V а Вержиния Младенова – класен ръководител, учител БЕЛ

V б Ваня Ценова – класен ръководител, учител човекът и природата, химия и биология

VI а Лидия Кетенлиева – класен ръководител, учител ФВС

VI б Николета Методиева – класен ръководител, учител по английски език и музика

VII а Емилия Филипова– класен ръководител, учител по математика

VII б Милена Моновска – класен ръководител, учител по английски и руски език

Диана Лолова учител по физика, математика и учител ПИГ 5-7 клас

Албена Стоичкова – учител по история и география

Сашка Русинова – учител по изобразително изкуство и технологии

Мариана Спиридонова – учител музика и информационни технологии

Нели Христова – учител английски език 1-4 клас, информационни технологии и логопед

Борянка Борисова – психолог

Доника Костадинова – ресурсен учител

     Публикувано на 13 Март 2018 година от администратор


Дейности, които се предлагат в 60. ОУ

• Предучилищна група

• Целодневна организация на обучението

• Изучаване на английски език от 1. клас и руски език от 5. клас

• Информационни технологии

• Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците от психолог, ресурсен учител и логопед

• Вокална група „Златен кос”

• Участие в проекти

• Екскурзии с учебна цел

• Зелени, бели и сини училища сред природата

• Извънкласни дейности: волейбол, шах, футбол, английски език, таекуондо

• Целодневно медицинско обслужване

• Столово хранене

• Безплатна закуска за предучилищна група и учениците от 1.- 4. клас

• „Училищен плод” и „Училищно мляко” за предучилищна група и учениците от 1.- 4. клас

     Публикувано на 10 Март 2018 година от администратор


конкурс на тема „МОДЕРНИЯТ ТИЙНЕЙДЖЪР – ОБРАЗОВАН И УСПЕШЕН!”

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Район „Сердика”, организира конкурс на тема „МОДЕРНИЯТ ТИЙНЕЙДЖЪР – ОБРАЗОВАН И УСПЕШЕН!”.

В последните години все повече се натъкваме на новини – отразени в медиите и молби от страна на родителите как да се справят с поведението на тийнейджърите?

Те са драматични, ирационални и често агресивни - привидно без особена причина. Те правят глупави неща. Те имат дълбока нужда, както от усещане за по-голяма независимост, така и от грижа, обич и нежност. Това поведение си има причина и тя е, че след ранна детска възраст най-драматичният изблик на растеж на мозъка е именно в тийнейджърския период.

В кампанията на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Район „Сердика” и консултативен кабинет „Вяра”, се включиха ученици от 5 до 8 клас от училищата от района.

Всяко дете от пети до осми клас може да се включи в конкурса за :

• рисунка, с формат 35см на 50см, свободна техника;

• снимка 18см на 24см.;

• плакат, с формат 35см на 50см, свободна техника;

Говорейки и показвайки образованите и успешни млади хора , ние възпитаваме ценности и стремеж към правене на добрини, а това е важна стъпка в превенцията и борбата с противоправното поведение.

Диалогът с младите хора е чудесна възможност за популяризиране на различни възможности за кариерно и личностно развитие.

Церемонията по награждаването се проведе в Дома на Европа на - 07.03.2017г. от 11.00 .

Чрез картините и плакатите децата изразяват себе си. Как се виждат – някои деца КАТО творци, художници, спортисти, други представят себе си с гримове, цигари и компютри. Но неразделно от тях са мобилните телефони и социалните мрежи. И това е нормално, светът се развива, комуникациите също.

Децата показват в картините си, че модерният тийнейджър трябва да бъде образован и да знае какво иска да постигне в живота.

     Публикувано на 09 Март 2018 година от администратор


Неучебен ден

Понеделник - 05.03.2018г. е неучебен ден.

     Публикувано на 01 Март 2018 година от администратор


Общо събрание на Училищното настоятелство

Общо събрание на Училищното настоятелство към 60. ОУ ще се проведе на 27.02.2018г./вторник/ от 18:00ч в ресторант "Кестените".

Председател на Училищното настоятелство: Катина Стоянова

     Публикувано на 26 Февруари 2018 година от администратор


Родителска среща

Родителска среща ще се проведе на 22.02.2018г. /четвъртък/ от 18:00ч.

     Публикувано на 10 Февруари 2018 година от администратор


ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

От 27.01.2018г. до 02.02.2018г. учениците ще бъдат в грипна ваканция!

От 03.02.2018г. до 06.02 2018г. - Междусрочна ваканция!

Учебните занятия ще се възстановят на 07.02.2018г - сряда с учебната програма за ІІ учебен срок.

Зимният лагер ще се състои! Тръгване на 03.02.2018г. от двора на училището в 08:00ч.с автобус.

Необходима е медицинска бележка от личния лекар, със срок три дни преди тръгване.

Олимпиадите по математика - областен кръг и биология- общински кръг ще се проведат по график.

Срещите с родителите на ученици със СОП ще се проведат след 07.02.2018г.

Програмата за втори срок можете да намерите във фейсбук страницата на училището.

     Публикувано на 26 Януари 2018 година от Администратор


Прием за първи клас и Подготвителна група за учебната 2018/2019 г.

В МЕНЮ "ПУБЛИКАЦИИ" ЩЕ НАМЕРИТЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС, СЪГЛАСНО СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

От меню "Публикации" може да изтеглите и бланката на заявлението за прием в 60 ОУ.

     Публикувано на 11 Януари 2018 година от администратор


Коледни мероприятия

Традиционният Коледен концерт ще се проведе на 21.12.2017г. от 18:00ч. във физкултурния салон на 60. ОУ.

Цена за билет за възрастен - 3.00лв, за ученик 1.00лв.

Предметният Коледен базар ще се проведе на 21.12.2017г. във фоайето пред столовата.

Кулинарният Коледен базар ще се проведе на 22.12.2017г. във фоайето пред столовата.

Скъпи родители, помогнете на вашите деца в подготовката на сувенири и коледни лакомства!

Благодарим за Вашето съдействие!

     Публикувано на 07 Декември 2017 година от администратор


Съобщение - Твоят час

През учебната 2017/2018 година продължава изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа по проекта в периода от 18 до 30.09.2018 г. в 60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведе , анкетно проучване за интересите и нуждите на учениците от І до VІI клас за учебната 2017-2018 г.

От ръководството

     Публикувано на 26 Септември 2017 година от администратор


Родителска среща и Обществен съвет

На 26.09.2017г. ще се проведе родителска среща от 17:30ч. за учениците от ПГ и от 18:00ч. за учениците от всички класове.

От 19:00ч. в учителската стая ще се проведе заседание на Обществения съвет към 60.ОУ

     Публикувано на 21 Септември 2017 година от Администратор


Конкурс за оферти за извънкласни дейности

До 26.09.2017г. в 60. ОУ се приемат оферти от лицензирани фирми, сдружения, организации и други за извънкласни дейности по интереси.

Необходими документи:

1. Списък на документите съдържащите се в офертата

2. Заявление за участие

3. Документ за регистрация или ЕИК

4. Декларация за конфликт на интереси

5. Свидетелство за съдимост

6. Документ от психодиспансер

7. Документ за професионална квалификация

8. Референции

9. Проект на договор

10.Оферта

Желаещите могат да подадат своите документи до 26.09.2017г. при Директора на 60.ОУ

     Публикувано на 21 Септември 2017 година от Администратор


Репетиция за Вокална група "Златен кос"

Молим всички участници във Вокална група "Златен кос" да дойдат на 12.09.2017 - вторник в 10:00ч. в училище за репетиция.

     Публикувано на 11 Септември 2017 година от Администратор


Съобщение

Откриването на учебната 2017-2018 година в 60. ОУ ще е на 15.09.2017г. /петък/от 10:00ч.

Педагогически съвет на 11.09.2017г. /понеделник/ от 08:00ч.

     Публикувано на 08 Септември 2017 година от администратор


Родителска среща

На 12.09.2017г. /вторник/ ще се проведе родителска среща за Подготвителна група от 17:30ч. и за ПЪРВИ клас от 18:00ч.

     Публикувано на 28 Август 2017 година от администратор


Лагер в Китен

Тръгването за летен морски лагер в Китен е на 19.08.2017г./събота/ в 6:30ч от 60. ОУ.

Носете медицинска контактна бележка и храна за закуска и обяд!

     Публикувано на 09 Август 2017 година от администратор


Летен лагер - Китен

Учениците, които са се записали за лагер в Китен, трябва да вземат от училище декларации за попълване от родителите в срок до 10.07.17г. /понеделник/.

     Публикувано на 29 Юни 2017 година от администратор


Приети ученици в І клас за 2017-2018 учебна година

В 60. ОУ няма свободни места за ІІ класиране.

1. Габриела Мимева Руменова 103т.

2. Василена Владимирова Орманлиева 90т.

3. Венцислав Тодоров Христов 83т.

4. Лъчезар Насков Найденов 83т.

5. Кристияна Иванова Грънчарска 83т.

6. Крис Емануилов Емануилов 83т.

7. Антон Яворов Димитров 83т.

8. Деница Бейхан Ешар 83т.

9. Димитър Георгиев Каменов 71т.

10. Константин Митков Митов 71т.

11. Елена Миткова Митова 71т.

12. Илиан Илианов Димитров 71т.

13. Белослава Ивайлова Пенчева 70т.

14. Антонио Русланов Павлов 70т.

15. Борис Иванов Георгиев 63т.

16. Ралица Николаева Павлова 63т.

17. Рая Йорданова Ганева 63т.

18. Ивайло Симеонов Кирилов 63т.

19. Георги Димитров Дойчинов 63т.

20. Богомил Бисеров Костов 63т.

21. Юлиан Иванов Данаилов 63т.

22. Александър Ангелов Божилов 63т.

23. Кристиян Аниев Алексиев 63т.

24. Зорница Аниева Алексиева 63т.

25. Кристин Златкова Младенова 63т.

26. Седефка Пенкова Петрова 63т.

27. Евдокия Светославова Костадинова 63т.

28. Александър Стефанов Георгиев 60т.

29. Виктория Владиславова Петкова 53т.

30. Виктория Владимирова Николова 50т.

31. Мартин Ивайлов Петров 50т.

32. Силвана Боянова Василева 50т.

33. Веселин Красимиров Янков 50т.

34. Кристиян Николаев Николов 50т.

35. Ева Николаева Николова 50т.

36. Чаяна Руджин Миленова Борисова 50т.

37. Андреа Димитрова Илиева 50т.

38. Алескандър Любенов Данаилов 50т.

39. Николай Геновевов Траянов 43т.

40. Александър Замфиров Драганов 43т.

41. Виктория Светослав Спасова 43т.

42. Димитър Светославов Иванов 43т.

43. Бойко Ивайлов Вълчев 43т.

44. Калоян Иванов Иванов 43т.

45. Пепи Гюнгюр Рушид 43т.

46. Петя Данева Зафирова 30т.

47. Радина Радославова Цекова 30т.

48. Андреа Георгиева Панова 30т.

49. Кристияна Цветанова Грозданова 30т.

50. Сияна Стоянова Стоянова 30т.

     Публикувано на 08 Юни 2017 година от администратор


Записване на ученици в І клас

Записването на ученици в І клас за учебната 2017-2018г. е от 05.06.2017г. до 07.06.2017г. вкл.

от 8:30-16:30ч.

Необходимо е да представите Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал.

     Публикувано на 02 Юни 2017 година от администратор


Родителска среща

Родителска среща ще се проведе на 07.06.2017г./сряда/

от 17:30ч. за Подготвителна група и

от 18:00ч. за І клас.

     Публикувано на 02 Юни 2017 година от администратор


Списък на учениците, приети в І клас за учебната 2017-2018г.

1. Габриела Мимева Руменова 103т.

2. Василена Владимирова Орманлиева 90т.

3. Венцислав Тодоров Христов 83т.

4. Лъчезар Насков Найденов 83т.

5. Кристияна Иванова Грънчарска 83т.

6. Крис Емануилов Емануилов 83т.

7. Антон Яворов Димитров 83т.

8. Деница Бейхан Ешар 83т.

9. Димитър Георгиев Каменов 71т.

10. Константин Митков Митов 71т.

11. Елена Миткова Митова 71т.

12. Илиан Илианов Димитров 71т.

13. Белослава Ивайлова Пенчева 70т.

14. Антонио Русланов Павлов 70т.

15. Борис Иванов Георгиев 63т.

16. Ралица Николаева Павлова 63т.

17. Рая Йорданова Ганева 63т.

18. Ивайло Симеонов Кирилов 63т.

19. Георги Димитров Дойчинов 63т.

20. Богомил Бисеров Костов 63т.

21. Юлиан Иванов Данаилов 63т.

22. Александър Ангелов Божилов 63т.

23. Кристиян Аниев Алексиев 63т.

24. Зорница Аниева Алексиева 63т.

25. Кристин Златкова Младенова 63т.

26. Диана Йорданова Томова 63т.

27. Седефка Пенкова Петрова 63т.

28. Евдокия Светославова Костадинова 63т.

29. Александър Стефанов Георгиев 60т.

30. Виктория Владиславова Петкова 53т.

31. Никол Димитрова Димитрова 51т.

32. Виктория Владимирова Николова 50т.

33. Мартин Ивайлов Петров 50т.

34. Силвана Боянова Василева 50т.

35. Веселин Красимиров Янков 50т.

36. Кристиян Николаев Николов 50т.

37. Ева Николаева Николова 50т.

38. Чаяна Р уджин Миленова Борисова 50т.

39. Виктор Димитров Стефанов 50т.

40. Андреа Димитрова Илиева 50т.

41. Алескандър Любенов Данаилов 50т.

42. Николай Геновевов Траянов 43т.

43. Зара Истилиян Петкова 43т.

44. Александър Замфиров Драганов 43т.

45. Виктория Светослав Спасова 43т.

46. Димитър Светославов Иванов 43т.

47. Бойко Ивайлов Вълчев 43т.

48. Никол Бойкова Христова 43т.

49. Рая Кристиянова Вучкова 43т.

50. Калоян Иванов Иванов 43т.

51. Пепи Гюнгюр Рушид 43т.

52. Петя Данева Зафирова 30т.

53. Радина Радославова Цекова 30т.

54. Андреа Георгиева Панова 30т.

55. Калоян Ванев Борджър 30т.

56. Кристияна Цветанова Грозданова 30т.

57. Сияна Стоянова Стоянова 30т.

58. Димитър Иванов Русев 30т.

59. Радослава Бориславова Балева 30т.

60. Йоан Калоянов Благоев 30т.

     Публикувано на 02 Юни 2017 година от администратор


Лятна занималня

От 05.06.2017г. /понеделник/ до 30.06.2017г. /петък/от 8:30 до 16:30ч. в 60. ОУ започва лятна занималня за учениците от І до ІV клас.

Учениците трябва да си носят храна, вода и материали: цветни моливи, книжки за оцветяване, блок за рисуване, книжки за четене, тихи игри.

     Публикувано на 01 Юни 2017 година от администратор


Ден на детето

ПРАЗНИК СЕ ЗАДАВА! „ФАБРИКА ЗА УСМИВКИ” ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ЩАСТИЕ ЩЕ РАЗДАВА!

НИЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 60 ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

С ПОДКРЕПАТА НА ИНЖ. ТОДОР КРЪСТЕВ – КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА Р-Н СЕРДИКА

И НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ "БАНКА ДСК" ЕАД; "СОФАРМА" АД; ЕЗИКОВА ШКОЛА "ПРЕСТИЖ", ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА; ИЗДАТЕЛСТВО „ФЮТ”, ОБРАЗОВАТЕЛЕН САЙТ "УЧА СЕ"; “ДОМКО” ООД, "БАРБАРОН БГ" ЕООД, "РИГИНГПРО" ЕООД; "САВА ПРО" ООД; "ФУУТ КЕЪР - МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" ЕООД, "АСТЕРА" АД; „ХАРИБО”; "САНИ–КОНС-ТОДОРОВИ и с-е" СД; "М.ТАЙЛЪР" ЕООД; „ЕКСТРАПАК” ООД; КНИЖАРНИЦА „МОНДАРТ”, СЛАДКАРНИЧКАТА НА ЕВА и РЕСТОРАНТ "КЕСТЕНИТЕ"; „РИЛА СТРОЙ-7” ЕООД

КАНИМ ВСИЧКИ ДЕЦА И ЛИЦА, ЗАПАЗИЛИ ДЕТСКИЯ ДУХ В СЕБЕ СИ

НА ПРАЗНИК ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО ПОД НАДСЛОВ „ФАБРИКА ЗА УСМИВКИ”,

КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.06.2017 Г. В ГР. СОФИЯ, КВ. БЕНКОВСКИ, СТАДИОН „БЕНКОВСКИ”

НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

1. от 10:00 ч. участие в игрите ще вземат деца на възраст от 2 до 7 г.

2. от 11:00 ч. участие в игрите ще вземат деца на възраст от 10 до 18 г.

3. от 13:30 ч. участие в игрите ще вземат деца на възраст от 7 до 10 г.

4. от 14:30 ч. Футбол – комплексно занимание и приятелска среща на малки врати

5. от 15:00 часа практическа демонстрация със специализирана противопожарна техника от ГД Пожарна безопасност и защита

6. от 16:00 ч. игри за деца от всички възрасти и родители

7. от 17:00 ч Концерт

През целия ден на ниво терен ще бъдат разположени:

- творчески шатри в които децата ще имат възможността да рисуват, оцветяват, редят конструктори и т.н.

- - шатра, в която нашите партньори от Езикова Школа Престиж ще проведат игри и забавления на английски език;

- шатра, в която нашите партньори от Фуут Кеър ще извършват прегледи на децата;

- шатра, в която ще бъде проведен турнир по шах-мат

На ниво паркинг ще бъдат разположени различни атракциони – батути, трамплини, въртележка, влакче и т.н., както и място за отдих и почерпка на възрастните.

Ще бъде проведен благотворителен базар на играчки, дарени от деца, като събраните средства ще бъдат предоставени за лечението на Алекс.

А за ФИНАЛ...ТОМБОЛА с големи награди!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

     Публикувано на 31 Май 2017 година от администратор


Неучебни дни през месец май

19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

24 и 25.05.2017 г. – неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

     Публикувано на 16 Май 2017 година от администратор


Родителска среща

На 09.05.2017г. от 18:00ч. да се проведе родителска среща за учениците от VІІ клас за начина и изискванията при провеждане НВО.

     Публикувано на 05 Май 2017 година от администратор


175г. от създаването на 60. ОУ

Каним всички ученици, родители, бивши учители и ученици и жителите на кв. "Бенковски" на 175-годишния юбилей на 60. ОУ "Св. св. Кирил и Методий", които ще се проведе на 11.05.2017г. от 10:00ч. в кино "Освобождение" /до централна ж.п. гара/.

За учениците ще има подсигурен транспорт за отиване до залата и връщане до 60. ОУ.

Автобусите тръгват в 9:30ч. от двора на училището. Учениците ще се качват в автобусите по класове със своите класни ръководители.

     Публикувано на 02 Май 2017 година от администратор


Национално външно оценяване 2017г

Дати за провеждане на:

НВО IV клас

10 май 2017 г. - Български език и литература

12 май 2017 г. - Математика

15 май 2017 г. - Човекът и природата

16 май 2017 г. - Човекът и обществото

НВО VII клас

19 май 2017 г. - Български език и литература

модул І - 60мин., модул ІІ - 90 мин.

22 май 2017 г. - Математика

модул І - 60мин., модул ІІ - 90 мин.

29 май 2017 г. - Английски език

Всички ученици трябва да пишат САМО със СИН химикал.

Учениците от VІІ клас трябва да заемат местата си до 9:30ч.

За да бъдат допуснати до НВО е нужно да представят служебна бележка и бележник/лична карта.

     Публикувано на 02 Май 2017 година от администратор


Неучебни дни

27.03.2017г./ понеделник/- неучебен ден, съгласно Заповед № 09-1702/21.02.2017г. / ден след избори/.

08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна ваканция за I - XI клас

     Публикувано на 23 Март 2017 година от администратор


Инициативи по повод 175-годишния юбилей на 60 ОУ

По повод на 175-годишния юбилей на 60 ОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр.София ще се проведе:

1. Конкурс за ученическо творчество - стихотворение, разказ, есе на тема:

Моята родина - малка, но велика-извор на красота и люлка на духовност в Европа и света.

Своите творби предавайте до 07.04.2017 в кабинета по БЕЛ на г-жа Младенова.

2. Конкурс за рисунка на тема:

Моето училище

Срок за предаване на рисунките: 20.04.2017г. в кабинета по ИИ на г-жа Русинова

3. Състезание по ИТ за 5, 6 и 7 клас

5 клас - рисунка с графичен редактор Paint на тема:

Морско дъно

Дата: 3.05.2017г.

6 клас - изработване на покана за 175-годишния юбилей на 60 ОУ в програмата за текстообработка Word, съдържаща текст, подходящо форматиран и с вмъкнато изображение

Дата: 3.05.2017г.

7 клас - презентация на тема "Красотата на България", съдържаща минимум 8 слайда

Дата: 4.05.2017г.

Записвания за участие до 21.04.2017г. при г-жа Христова и г-жа Спиридонова.

4. Състезание по английски език за 4, 5, 6 и 7 клас

Дата 8.05.2017г.

Записване за участие при г-жа Христова, г-жа Моновска и г-жа Методиева.

5. Спортни състезания /по график и по отделни видове спорт/

Дата: 1.05.2017-10.05.2017г.

Записвания за участие при г-жа Кетенлиева

6. Благотворителен кулинарен базар

Дата: 9.05.2017г.

7. Изложба с предмети и изделия, изработени в часовете по ДБТ и технологии.

Дата: 10.05.2017г. в кабинета по ИИ

Най-добрите работи ще бъдат наградени на Патронния празник на училището.

Комисия по организиране и провеждане на мероприятията за юбилея.

     Публикувано на 15 Март 2017 година от Администратор


Прилежаща територия на 60 ОУ за прием на ученици в първи клас за учебната 2017-2018г.

Във връзка със Системата за прием на ученици в първи клас за учебната 2017-2018 година, Ви информираме, че границата на прилежащата територия към 60 ОУ обхваща кв.Бенковски до ЖП-прелеза. Картата с точните граници на района можете да видите в меню "Публикации".

     Публикувано на 15 Март 2017 година от Администратор


ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на „Училищно настоятелство към
60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий”, гр. София, ул. Наука № 2

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Училищно настоятелство към 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий” гр. София, ул. Наука № 2, кани членовете на Сдружението да присъстват на Общо събрание, което ще се проведе на 21.03.2017 г. в 18:00 ч. в сградата на 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. София, ул. “Наука” № 2, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1/ Вземане на решение за изключване на членове от състава на Сдружението;

2/ Вземане на решение за приемане на нови членове на Сдружението;

3/ Извършване отчет на дейността на Сдружението до датата на Общото събрание. Приемане на годишния доклад за дейността на Сдружението за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.;

4/ Приемане годишния финансовия отчет на Сдружението;

5/ Обсъждане искания за отпускане на средства и вземане решение за разпределяне и разходване налични средства на Сдружението;

6/ Обсъждане организирането на празник „ФАБРИКА ЗА УСМИВКИ” на по случай Международният ден на детето 01.06.2017 г. и вземане решения, касаещи организирането и провеждането на мероприятието;

7/ Обсъждане предложения за бъдещи инициативи на Сдружението и вземане решения за тяхното реализиране;

8/ Разни

Всички лица, които ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ като членове на Сдружението, следва до датата на Общото събрание да депозират молба, в която да заявят минимум следните обстоятелства: че желаят да бъдат приети като членове на Сдружението, както и че са съгласни и приемат Устава на Сдружението и че споделят принципите и целите на Сдружението.

Управителният съвет КАНИ всички лица, които се интересуват от дейността на Сдружението, да присъстват на събранието, като указва на същите, че ще имат право на да изказват мнения и да дават становища, без да участват в гласуването, ако не са членове.

Управителният съвет НАПОМНЯ, че всички заинтересовани лица имат право да правят писмени искания за разходване на средства на Сдружението, като КАНИ същите най-късно до датата на Общото събрание да направят своите писмени искания и предложения за разходване на средства.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете на Сдружението в сградата на 60 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. София, ул. “Наука” № 2 и интернет страницата на училището.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: …………………………..

/Катина Стоянова/

Поканата е залепена на ……………….. г.

     Публикувано на 13 Март 2017 година от администратор


Летен лагер

60 ОУ организира летен морски лагер от 19.08 до 27.08.2017г. на Китен. Цена 300лв./транспорт,храна, 8 нощувки, такса плаж/.

Записване при класните ръководители.

     Публикувано на 10 Март 2017 година от администратор


СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

В меню Публикации можете да прочетете пълния текст на Решението на Столична община за прием на ученици в първи клас за учебната 2017-2018г.

     Публикувано на 10 Март 2017 година от администратор


График за прием на ученици в ПГ и І клас за учебната 2017-2018г.

СРОК ДЕЙНОСТ

15.03.2017 г. Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.

от 18.04.2017 г.

до 19.05.2017 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.

02.06.2017 г.17.00 ч. Обявяване на списъците от I-во класиране.

от 05.06.2017 г.

до 07.06.2017 г. вкл. Записване на учениците от I-во класиране.

08.06.2017 г.17.00 ч. Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

от 09.06.2017 г.

до 12.06.2017 г. вкл. Попълване на свободните места от II-ро класиране.

13.06.2017 г.17.00 ч. Обявяване на списъците от II-ро класиране.

от 14.06.2017 г.

до 15.06.2017 г. вкл. Записване на учениците от II-ро класиране.

16.06.2017 г.17.00 ч. Обявяване на свободните места за III-то класиране.

от 19.06.2017 г.

до 14.09.2017 г. Попълване на свободните места.

     Публикувано на 10 Март 2017 година от администратор


Поредна гордост за 60 основно училище!!!

След проведения областен кръг на националното състезание "Ключът на музиката" седем ученици от четвърти клас се класираха успешно за националния кръг в гр.Пловдив.

Адриан Райчев - 81т.

Кристиян Гьоров - 80т.

Софиа Влъчкова - 76т.

Виктория Цветкова - 76т.

Диляна Цветанова - 75т.

Силвия Веселинова - 75т.

Мартин Славов - 74т.

Ръководството на 60 ОУ изказва благодарност и огромна похвала на учениците и техния ръководител - г-жа Мариана Спиридонова.

     Публикувано на 06 Март 2017 година от Администратор


Конкурс "Добрият човек - добрата постъпка"

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни СО - район Сердика и кабинет "Вяра" наградиха: Йоана Гемишева 6б клас, Александра Димитрова 6б клас - специална награда за техника, Розалия Миланова 6б клас, Мария Чавдарова 6б клас - специална награда за послание, Елия Петрова 6а клас III място, Алберт Алити 7а клас, Емилия Валентинова 5б клас, Лидия Бакърджиева 6а клас, Ива Николова 5б клас.

     Публикувано на 28 Февруари 2017 година от администратор


Родителска среща

Родителска среща ще се проведе на 23.02.2017г. от 18:00ч. за учениците от І до VІІ клас.

     Публикувано на 13 Февруари 2017 година от администратор


Януарска изпитна сесия

Януарската изпитна сесия за учениците на самостоятелна форма на обучение ще се проведе при следния график:

І клас

ДБТ - 23.01.2017г. от 14:00-15:00ч.

БЕЛ - 24.01.2017г. от 13:30-14:30ч.

Музика - 25.01.2017г. от 13:00-14:00ч.

Роден край - 26.01.2017г. от 13:00-14:00ч.

Математика - 27.01.2017г. от 12:00-13:00ч.

ФВС - 01.02.2017г. от 14:30-15:30ч.

Изобразително изкуство - 02.02.2017г. от 13:00-14:00ч.

ІІІ клас

Изобразително изкуство - 20.01.2017г. от 13:00-14:00ч.

ЧО - 23.01.2017г. от 13:00-14:00ч.

БЕЛ - 24.01.2017г. от 13:30-14:30ч.

Английски език - 25.01.2017г. от 12:00-13:00ч.

ЧП - 26.01.2017г. от 13:30-14:30ч.

Математика - 27.01.2017г. от 12:00-13:00ч.

ДБТ - 01.02.2017г. от 14:00-15:00ч.

ФВС - 02.02.2017г. от 14:30-15:30ч.

Музика - 03.02.2017г. от 13:00-14:00ч.

V и VІ клас

ФВС - 20.01.2017г. от 14:00-16:00ч.

БЕЛ - 23.01.2017г. от 8:00-10:00ч.

Английски език - 24.01.2017г. от 8:00-10:00ч.

Руски език - 25.01.2017г. от 10:00-12:00ч.

История - 26.01.2017г. от 10:00-12:00ч.

Математика - 27.01.2017г. от 9:00-11:00ч.

География - 30.01.2017г. от 10:00-12:00ч.

Музика - 31.01.2017г. от 13:00-15:00ч.

Изобразително изкуство - 01.02.2017г. от 14:00-16:00ч.

Човекът и природата - 02.02.2017г. от 14:00-16:00ч.

ДТИ - 03.02.2017г. от 14:00-16:00ч.

Информационни технологии - 06.02.2017г. от 13:00-15:00ч.

     Публикувано на 17 Януари 2017 година от администратор


Ваканцията свърши!

60 ОУ възстановява учебни занятия от 12.01.2017г. /четвъртък/ по установената учебна програма.

     Публикувано на 11 Януари 2017 година от администратор


"Аз и числата"

Желаещите ученици от начален курс да участват в състезанието "Аз и числата" трябва да заявят своето участие в понеделник /16.01.2017г./ на класните си ръководители.

     Публикувано на 10 Януари 2017 година от администратор


Неучебен ден - сряда

11 януари (сряда) ще бъде неучебен ден за училищата на територията на Столична община

12 януари (четвъртък) ще е учебен ден.

     Публикувано на 10 Януари 2017 година от администратор


Съобщение

На 27.01.2017г. /петък/ от 18:00ч.ще се проведе заседание на Обществения съвет към 60 ОУ.

Председател: Христо Николов

     Публикувано на 10 Януари 2017 година от администратор


Ваканция 09 и 10.01.2017г.

Със заповед на кмета на София - Йорданка Фандъкова, се обявяват за неучебни дните 9 и 10 януари 2017г. за столичните училища.

Продължава да се следи прогнозата за времето в София, да се извършват замервания на стайните температури в училищата и при необходимост ще се обяви за неучебен ден и 11 януари 2017г.

     Публикувано на 08 Януари 2017 година от администратор


Олимпиада по БЕЛ

Независимо от удължаването на ваканцията, олимпиадата по БЕЛ ще се проведе на 08.01.2017г.

/неделя/ от 9:00ч.

Желаещите ученици от 5, 6 и 7 клас да се явят в 60 училище в 8:45ч.

     Публикувано на 04 Януари 2017 година от администратор


МОН ОБЯВЯВА 5 И 6 ЯНУАРИ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

5 и 6 януари (четвъртък и петък) се обявяват за неучебни дни за цялата страна със заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева. Причините са влошената епидемиологична обстановка, по-ефективната превенция срещу грипа и метеорологичните прогнози за сериозни снеговалежи и минусови температури в цялата държава.

Учениците от всички училища трябва да се върнат в класните стаи на 9 януари (понеделник). Пропуснатият учебен материал ще се наваксва чрез преструктуриране на учебното съдържание. Ще бъдат създадени условия учениците да могат да се явят на олимпиади и състезания в неучебните дни.

     Публикувано на 04 Януари 2017 година от Администратор


Коледна ваканция

Коледната ваканция започва от 24.12.2016г. до 04.01.2017г.вкл.

Учебните занятия се възстановяват на 05.01.2017г.

Весела Коледа и щастлива Нова година!

     Публикувано на 22 Декември 2016 година от администратор


Благотворителен Коледен концерт

На 21.12.2016г. от 18:30ч. във физкултурния салон на 60 ОУ ще се проведе Благотворителен Коледен концерт.

Цена на билета за ученици - 1.00лв., за възрастни - 2.00лв.

Кулинарен Коледен базар ще се проведе на 21.12.2016г. сутринта в учителската стая.

Коледен базар с предмети, изработени от нашите ученици ще бъде подреден във фоайето на училището.

Заповядайте!

     Публикувано на 12 Декември 2016 година от администратор


Обществен съвет на 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

На 17.11.2016г. на Общо събрание бяха избрани за членове и резервни членове

на ОС на 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий":

Председател: Христо Николов

Основни членове:

1. Капка Христова

2. Владислав Петков

3. Мария Петкова

4. Гинка Петкова - район "Сердика"

Резервни членове:

1. Гергана Христова

2. Диана Зонева

3. Христо Каньов

4. Мария-Магдалена Тодорова

5. Рени Сотирова - район "Сердика"

     Публикувано на 18 Ноември 2016 година от администратор


Проект "Твоят час"

На 03.11.2016 г. в 60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ стартира изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

     Публикувано на 11 Ноември 2016 година от администратор


Обществен съвет

Чл. 16. (1) Общественият съвет в детската градина и училището:

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема

ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за

превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и

за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на

избора на ученически униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес

въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за

училищата, и инспектирането на детската градина или училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на

капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на

делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават

средства от държавния бюджет;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над

плащанията по бюджета на училището или детската градина;

6. съгласува училищния учебен план;

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите

при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

специалисти;

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се

предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си

констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием;

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на

училищната общност;

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността

„директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;

13. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на

съвещателен глас.

(2) Общественият съвет дава становища по други въпроси по искане на директора,

педагогическия съвет, регионалното управление на образованието или Министерството

на образованието и науката.

(3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се

връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им

разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно

решение.

(4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения

съвет проекта на бюджет на детската градина или училището за становище.

(5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на институция, прилагаща система

на делегиран бюджет, както и на частна детска градина или частно училище, включени в

системата на държавно финансиране, прилага обяснителна записка с информация за:

1. очакваните приходи и разходи по видове;

2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал –

численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни

вноски;

3. списък на капиталовите разходи;

4. разпределение на бюджета по дейности;

5. основните ограничения при формирането на бюджета;

6. размера на целевите средства по видове;

7. размера на установеното към края на предходната година превишение на

постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;

8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години – за

институциите, прилагащи система на делегиран бюджет.

(6) Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно

предложение, съдържащо се в становището по ал. 4, в случай че съответното

предложение не е прието и намерило отражение в проекта на бюджет.

(7) Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява

правомощието си по ал. 1, т. 4 само за средствата, получавани от държавния бюджет.

Чл. 17. (1) Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната

учебна година, който се:

1. поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина или училището;

2. публикува на интернет страницата на детската градина или училището.

(2) Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на

родителите за работата му и за взетите решения.

Чл. 18. (1) На първото заседание общественият съвет избира от състава си

председател с обикновено мнозинство с явно гласуване.

(2) Председателят:

1. представлява обществения съвет и организира и ръководи дейността му;

2. свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на обществения

съвет;

3. удостоверява с подпис протоколите от заседанията на обществения съвет.

Чл. 19. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно,

като задължително провежда заседание до два месеца след началото на учебната година.

(2) Една трета от членовете на обществения съвет може да прави искане до

председателя за свикване на заседание.

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на

обществения съвет за свикването му.

Чл. 20. (1) Заседанията на обществения съвет се свикват с изпращане на покана от

председателя до всеки член, както и до други лица, имащи право да присъстват. Поканата

съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание. Към поканата се

изпращат и всички необходими материали по дневния ред.

(2) Поканата се поставя на мястото за обявление в сградата на детската градина

или училището и/или на интернет страницата на съответната институция най-малко 10

дни преди деня на заседанието. Към поканата се посочва и мястото, на което

заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред.

Чл. 21. (1) Членовете на обществения съвет или резервните членове потвърждават

пред председателя участието си в предстоящото заседание.

(2) Всеки член на обществения съвет може да внесе писмено становище по всяка

точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на

детската градина или училището.

Чл. 22. (1) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от

половината от членовете на обществения съвет.

(2) Всеки член на обществения съвет може да прави предложение за включване на

точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.

(3) Решенията на обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от

присъстващите на заседанието членове.

Чл. 23. (1) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към

училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление и

представител на настоятелството. Директорът на училището съответно председателят на

настоятелството писмено уведомява председателя на обществения съвет за определените

представители.

(2) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към детските

градини участва представител на настоятелството. Председателят на настоятелството

писмено уведомява председателя на обществения съвет за определения представител.

(3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на

детската градина или на училището, на регионалното управление на образованието,

експерти, както и представители на работодателите, на синдикатите, на юридическите

лица с нестопанска цел и други заинтересовани.

Чл. 24. Директорът на детската градина или на училището има право да присъства

на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

Чл. 25. (1) За всяко заседание на обществения съвет се съставя протокол и

присъствен списък. Списъкът се подписва от присъстващите лица. Протоколът се

номерира, съобразно поредността на провеждането и се подписва от председателя и от

лицето, което го е съставило.

(2) В срок до 3 дни от провеждане на заседанието протоколът се регистрира в

дневника за входяща кореспонденция на детската градина или училището.

Чл. 26. (1) Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се

съхранява в детската градина или училището на място, определено от директора.

(2) Административното и техническо подпомагане на обществения съвет се

извършва от длъжностно лице от детската градина или училището, определено от

директора.

(3) Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и

издръжка.

Чл. 27. (1) За изпълнението на правомощията на обществения съвет директорът е

длъжен да осигурява изчерпателна, актуална, разбираема и вярна информация, както и

всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(2) Директорът представя на обществения съвет тримесечни отчети за

изпълнението на бюджета на училището или детската градина в срок до края на месеца,

следващ съответното тримесечие.

     Публикувано на 08 Ноември 2016 година от администратор


Родителска среща

На 17.11.2016г. /четвъртък/от 18:00ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 1, 3, 4, 5, 6 и 7 клас при следния дневен ред:

1. Избиране на представители /по 2 родители от клас/ за изграждане на Обществен съвет

2. Организационни въпроси

От 18:30ч. в учителската стая ще се проведе Учредително събрание за избор на Обществен съвет към 60 ОУ.

     Публикувано на 08 Ноември 2016 година от администратор


Есенна ваканция

Със заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева е обявена есенна ваканция от 29.10.2016 г. до 01.11.2016 г. /включително/.

Неучебен ден е и 7.11.2016г. /понеделник/след провеждане на избори за Президент.

     Публикувано на 27 Октомври 2016 година от администратор


Училищно настоятелство - Покана

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на

„Училищно настоятелство към 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий”

гр. София, ул. Наука № 2

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Училищно настоятелство към 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий” гр. София, ул. Наука № 2, кани членовете на Сдружението да присъстват на Общо събрание, което ще се проведе на 20.09.2016 г. в 19:00 ч. в в сградата на 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. София, ул. “Наука” № 2, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1/ Вземане на решение за изключване на членове от състава на Сдружението;

2/ Вземане на решение за приемане на нови членове на Сдружението;

3/ Обсъждане искания за отпускане на средства и вземане решение за разпределяне и разходване налични средства на Сдружението;

4/ Обсъждане и утвърждаване правила за предоставяне на парични и/или предметни награди на ученици, които с дейността си са прославили Училището;

5/ Отчет на касата на Сдружението. Освобождаване настоящия касиер на Сдружението и от отговорност за дейността му;

6/ Избор на нов касиер на Сдружението;

7/ Разни.

Управителният съвет КАНИ всички лица, които се интересуват от дейността на Сдружението, да присъстват на събранието, като указва на същите, че ще имат право на да изказват мнения и да дават становища, без да участват в гласуването, ако не са членове.

Управителният съвет НАПОМНЯ, че всички заинтересовани лица имат право да правят писмени искания за разходване на средства на Сдружението, като КАНИ същите най-късно до датата на Общото събрание да направят своите писмени искания и предложения за разходване на средства.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете на Сдружението в сградата на 60 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. София, ул. “Наука” № 2 и интернет страницата на училището.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: …………………………..

/Катина Стоянова/

     Публикувано на 14 Септември 2016 година от Администратор


Откриване на учебната година

Канят се всички ученици и родители на откриването на новата учебна 2016/2017 година на 15.09.2016г от 10:00 ч. в двора на училището.

     Публикувано на 13 Септември 2016 година от Администратор


Родителска среща

На 20.09.2016г. /вторник/ ще се проведе родителска среща за учениците от I до VII клас от 18:00ч.

     Публикувано на 07 Септември 2016 година от администратор


Важно!

Вокална група "Златен кос" и всички ученици, които имат раздадени думи за тържеството по повод откриването на Новата учебна 2016/2017 година, да се явят в училище на 09.09.2016г, петък в 10:00ч. за репетиция!

     Публикувано на 07 Септември 2016 година от Администратор


Родителска среща за ПГ

На 8.09.2016г. ще се проведе родителска среща от 17.30ч. за учениците от Подготвителната група за учебната 2016-2017г.

     Публикувано на 01 Септември 2016 година от администратор


Първи клас

На 1.09.2016 г. - четвъртък, ще се проведе родителска среща от 18:00 часа за учениците записани в Първи клас за учебната 2016 - 2017 година.

     Публикувано на 24 Август 2016 година от Администратор


ВАЖНО!!!
ЛЕТЕН ЛАГЕР - ГР.КИТЕН

Молим всички ученици, които ще ходят на Летния лагер в гр.Китен, да се явят в училище за да получат Декларация, която трябва да се попълни от родителите. Декларациите ще можете да получите в 60 ОУ от 8.08 - понеделник /след 10:00ч./ до 10.08.2016г. След попълването им от родител е необходимо да се донесат обратно!

Необходимо е също така всеки ученик да донесе Контактна/Медицинска бележка от Личен лекар на 17-ти или 18-ти август от 10:00 до 12:00часа, която да се предаде на г-жа В.Младенова /бележките НЕ могат да са с по-ранна дата от 16.08.2016/

Тръгването за Летния лагер ще бъде на 19.08.2016г в 06:00часа в двора на училището.

Молим всеки ученик, който носи лични лекарства/медикаменти, да ги пакетира в плик с името си , а на всяка от опаковките/лекарства да има описание за какво и в каква доза може да го приема!

     Публикувано на 05 Август 2016 година от Администратор


ремонт на кабинет по химия

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето искаме да ви уведомим, че на Общо събрание на Сдружение „Училищно настоятелство към 60 ОУ св. св. Кирил и Методий”, състояло се на 15.06.2016 г., беше одобрено извършването на ремонт на кабинета по химия със средства на Настоятелството в размер на до 1600 лева.

Мотивите Настоятелството да вземе това решение са следните:

Кабинетът по химия е в незадоволително, лошо състояние, както и повечето кабинети на училището. При изборът да бъде извършен ремонт на този кабинет Настоятелството отчита значителния принос на г-жа Ваня Ценова при преподаване на учебният материал на децата и резултатите от същия – 6 деца са се класирали на Националния кръг на Олимпиадата по Химия, Физика и Биология.

Наличните средства в касата на Сдружението не са достатъчни за да покрият извършването на ремонтни дейности, чрез трети лица. За да бъде извършен ремонта е необходима и безвъзмездната помощ на родители, който имат познания и опит в шпакловане, боядисване, циклене, лакиране и т.н. и с чиято помощ да бъде извършен ремонтът.

Ремонтът да бъде извършен по съгласуван с директора на Училището – г-жа Таня Борисова, график, който ще уточним допълнително и съобразявайки нуждите на преподавателя по Химия.

С оглед изложеното,

Сдружение „Училищно настоятелство към 60 ОУ св. св. Кирил и Методий” кани родители и всички трети лица, който подкрепят дейността на настоятелството, в срок до 10.08.2016 г. да декларират желанието си да участват в ремонтните дейности с личен труд. В случай че постъпилите предложения за участие в ремонтните дейности с личен труд са по-малко от 15 /от които поне 50 % мъже/, ремонтни действия няма да се извършват, поради липса на достатъчно средства и работна ръка.

Надяваме се да подкрепите нашата инициатива и заедно да направим още един кавибен по приветлив за нашите деца.

МОЛИМ всички които имат желанието и уменията да помогнат да се свържат с нас.

С уважение: Сдружение „Училищно настоятелство към 60 ОУ св. св. Кирил и Методий”

e-mail: kate_hr@abv.bg; 0876 744 678 – Катина Стоянова

     Публикувано на 03 Август 2016 година от администратор


МОРСКИ ЛАГЕР В ГР.КИТЕН

До 1.07.2016г-вкл. се събират вноските за морския лагер в гр.Китен, организиран от 60 ОУ с ръководител г-жа Албена Стоичкова.

Последната вноска е с крайна дата 29.07.2016г.

Телефон за контакти: 0884 358218

     Публикувано на 23 Юни 2016 година от Администратор


Разпределение на учениците от І клас по паралелки

Іа клас с класен ръководител Валя Тодорова

1. Адриан Ивайлов Рангелов

2. Александър Сергей Атанасов

3. Алексей Владимиров Йорданов

4. Бисер Емилов Петров

5. Боряна Ивайлова Йорданова

6. Велизар Иванов Георгиев

7. Георги Емилиев Коцев

8. Георги Калинов Борисов

9. Елена Светославова Костадинова

10. Еньо Димитров Алексиев

11. Ивелина Александрова Иванова

12. Иво Ивайлов Начев

13. Илиян Юлиянов Янков

14. Ирина Миленова Алексиева

15. Калина Христова Каньова

16. Катрин Мартинова Маринова

17. Константин Пламенов Иванов

18. Пиер Венциславов Дамянов

19. Рая Руменова Велкова

20. Савина Страшимирова Тодорова

21. Стефка Стоянова Славова

22. Стилян Ивайлов Цветанов

23. Теодора Траянова Витова

24. Цветелина Венциславова Борисова

Іб клас с класен ръководител Румяна Илиева

1. Адриан Абдулфатах Абдула

2. Александър Радославов Стоименов

3. Анелия Йорданова Асенова

4. Атанас Иванов Иванов

5. Божидара Божидарова Божинова

6. Борис Николаев Борисов

7. Борислав Георгиев Георгиев

8. Борислав Иванов Краешки

9. Денислав Светланов Божков

10. Ема Ивайлова Петкова

11. Ива Ивайлова Попова

12. Иван Православов Иванов

13. Калоян Стефанов Неделчев

14. Кристиан Ивайлов Каназиров

15. Марияна Бориславова Бойчева

16. Мартина Николаева Кръстева

17. Натали Николаева Николова

18. Преслава Илиева Цачева

19. Радина Христова Рускова

20. Радослав Емилиянов Барболов

21. Румяна Христинова Илиева

22. Светослав Светославов Цоков

23. Стефан Стефанов Власакиев

24. Цветелина Георгиева Евстатиева

     Публикувано на 09 Юни 2016 година от администратор


ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на

„Училищно настоятелство към 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий”

гр. София, ул. Наука № 2

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Училищно настоятелство към 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий” гр. София, ул. Наука № 2, кани членовете на Сдружението да присъстват на Общо събрание, което ще се проведе на 15.06.2016 г. в 18:30 ч. в учителската стая при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1/ Отчет на дейността на Сдружението за учебната 2015/2016 г.;

2/ Обсъждане искания за отпускане на средства и вземане решение за разпределяне и разходване налични средства на Сдружението;

3/ Обсъждане бъдещи инициативи на Сдружението;

4/ Разни

Управителният съвет КАНИ всички лица, които се интересуват от дейността на Сдружението, да присъстват на събранието, като указва на същите, че ще имат право на да изказват мнения и да дават становища, без да участват в гласуването, ако не са членове.

Управителният съвет НАПОМНЯ, че всички заинтересовани лица имат право да правят писмени искания за разходване на средства на Сдружението, като КАНИ същите най-късно до датата на Общото събрание да направят своите писмени искания и предложения за разходване на средства.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете на Сдружението в сградата на 60 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. София, ул. “Наука” № 2 и интернет страницата на училището.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: …………………………..

/Катина Стоянова/

     Публикувано на 08 Юни 2016 година от администратор


Второ класиране на учениците в І клас за учебната 2016-2017 учебна година

1. Адриан Абдулфатах Абдула

2. Адриан Ивайлов Рангелов

3. Александър Радославов Стоименов

4. Александър Сергей Атанасов

5. Алексей Владимиров Йорданов

6. Анелия Йорданова Асенова

7. Атанас Иванов Иванов

8. Бисер Емилов Петров

9. Божидара Божидарова Божинова

10. Борис Николаев Борисов

11. Борислав Георгиев Георгиев

12. Борислав Иванов Краешки

13. Боряна Ивайлова Йорданова

14. Велизар Иванов Георгиев

15. Георги Емилиев Коцев

16. Георги Калинов Борисов

17. Денислав Светланов Божков

18. Елена Светославова Костадинова

19. Ема Ивайлова Петкова

20. Еньо Димитров Алексиев

21. Ива Ивайлова Попова

22. Иван Православов Иванов

23. Ивелина Александрова Иванова

24. Иво Ивайлов Начев

25. Илиян Юлиянов Янков

26. Ирина Миленова Алексиева

27. Калина Христова Каньова

28. Калоян Стефанов Неделчев

29. Катрин Мартинова Маринова

30. Константин Пламенов Иванов

31. Кристиан Ивайлов Каназиров

32. Марияна Бориславова Бойчева

33. Мартина Николаева Кръстева

34. Натали Николаева Николова

35. Пиер Венциславов Дамянов

36. Преслава Илиева Цачева

37. Радина Христова Рускова

38. Радослав Емилиянов Барболов

39. Рая Руменова Велкова

40. Румяна Христинова Илиева

41. Савина Страшимирова Тодорова

42. Светослав Светославов Цоков

43. Стефан Стефанов Власакиев

44. Стефка Стоянова Славова

45. Стилян Ивайлов Цветанов

46. Теодора Траянова Витова

47. Цветелина Венциславова Борисова

48. Цветелина Георгиева Евстатиева

резерви: Ангел Емилиев Цеков, Седефка Пенкова Петрова

     Публикувано на 08 Юни 2016 година от администратор


Списък на приетите в І клас ученици за учебната 2016-2017г.

Записването на класираните ученици ще се извърши на 06.06.2016г и 07.06.2016г. САМО с ОРИГИНАЛА на удостоверението за завършена подготвителна група.

1.Адриан Абдулфатах Абдула

2.Адриан Ивайлов Рангелов

3.Александър Радославов Стоименов

4.Александър Сергей Атанасов

5.Алексей Младимиров Йорданов

6.Ангел Емилиев Цеков

7.Анелия Йорданова Асенова

8.Атанас Иванов Иванов

9.Бисер Емилов Петров

10.Божидар Пламенов Паунов

11.Божидара Божидарова Божинова

12.Борис Николаев Борисов

13.Борис Софиев Петров

14.Борислав Георгиев Георгиев

15.Борислав Иванов Краешки

16.Боряна Ивайлова Йорданова

17.Василка Величкова Новкова

18.Велизар Иванов Георгиев

19.Георги Емилиев Коцев

20.Георги Калинов Борисов

21.Даниел Данчев Гаджев

22.Денислав Светланов Божков

23.Димана Ангелова Щерионова

24.Елена Светославова Костадинова

25.Ема Ивайлова Петкова

26.Еньо Димитров Алексиев

27.Иван Православов Иванов

28.Ивелина Александрова Иванова

29.Иво Ивайлов Начев

30.Илиян Юлиянов Янков

31.Ирина Миленова Алексиева

32.Калина Христова Каньова

33.Калоян Стефанов Неделчев

34.Катрин Мартинова Маринова

35.Константин Пламенов Иванов

36.Кристиан Ивайлов Каназиров

37.Марияна Бориславова Бойчева

38.Мартина Николаева Кръстева

39.Натали Николаева Николова

40.Пиер Венциславов Дамянов

41.Преслава Илиева Цачева

42.Радина Христова Рускова

43.Радослав Емилиянов Барболов

44.Рая Руменова Велкова

45.Румяна Христинова Илиева

46.Савина Страшимирова Тодорова

47.Светослав Светославов Цоков

48.Седефка Пенкова Петрова

49.Стефан Стефанов Власакиев

50.Стефани Добромирова Христова

51.Стефка Стоянова Славова

52.Стилян Ивайлов Цветанов

53.Теодора Викторова Георгиева

54.Теодора Траянова Витова

55.Цветелина Венциславова Борисова

56.Цветелина Венциславова Великова

57.Цветелина Георгиева Евстатиева

     Публикувано на 03 Юни 2016 година от администратор


Покана за 1 юни

Сдружение „Училищно Настоятелство към 60 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”

и Настоятелство към 63 ОДЗ "Слънце"

с любезната подкрепа

на инж. Тодор Кръстев, кмет на р-н "Сердика"

и с дарителската подкрепа на издателство „Просвета", Банка ДСК, “Алегро 2000” ООД, "Нестле България" АД, "Армеец" АД, "Фикосота" ООД, "Ригинг про" ЕООД, "Сава про" ООД

ВИ КАНЯТ

на празник „ФАБРИКА ЗА УСМИВКИ”,

организиран по случай Международния ден на детето!

Дата на провеждане: 01.06.2016 г. от 10:00 час до 19:00 часа

Място на провеждане: гр. София, кв. "Бенковски", Стадион "Георги Бенковски"

Организаторите са предвидили много забавни и щафетни игри, творчески работилници, концерт, томболи с награди, както и много други забавления.

Дарителите са предвидили награда за всяко участвало дето, с която да дарят усмивка и добро настроение.

ПРОГРАМА

1. от 10:00 ч. до 11:30 часа – щафетни игри за деца на възраст от 2 до 6 г.

2. от 11:30 ч. до 13:00 часа - щафетни игри за деца на възраст от 10 до 14г.

3. от 11:20 часа – Изпълнение на Вокална група „Златен кос” към 60 ОУ

4. от 11:40 часа – Начало на финално състезание по шахмат по проект „Умни и здрави ученици"

5.от 13:30 ч. до 15:00 часа – щафетни игри за деца на възраст от 7 до 9 г.

6. от 15:00 ч. до 16:00 ч. - Дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол” – Сектор „Превантивна дейност” към ГДПБЗН ще организират образователна игра, практическа демонстрация със специализирана пожарникарска техника;

7. от 15:30 до 17:30 часа - Комплексно занимание по футбол и приятелска футболна среща на малки врати

8. от 16:30 ч. до 19:00 часа - концерт и щафетни игри за деца от всички възрасти и родители

9. от 16:30 до 18:30 часа – Професионален художник и неговите двама асистенти – ще направят открит урок и ще предоставят възможност на децата да се запознаят с техниките за рисуване и моделиране с глина

10. от 18:30 – Томбола между големите победители на деня;

11. от 19:00 ч. – Томбола между Анкетираните лица

12. Децата, които желаят, ще имат уникалната възможност да си направят безплатно изследване за плоскостъпие /необходимо е присъствие на родител и/или декларация за съгласие от последния/.

През целия ден на терена ще бъдат на разположение на децата:

- творчески работилници по рисуване на гипсови фигури и оцветяване;

- батути, перотропер, трамплини и др;

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

НЕКА СЕ УСМИХНЕМ ЗАЕДНО!

     Публикувано на 30 Май 2016 година от администратор


Съобщение

Родителска среща за родителите на учениците, приети в І клас за учебната 2016-2017г. ще се проведе на 06.06.2016г./понеделник/ от 18:00ч., а за подготвителна група от 17:30ч.

     Публикувано на 16 Май 2016 година от администратор


НЕУЧЕБЕН ДЕН - 25.05.2016г

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева издаде заповед, с която определя 25 май 2016 г. (сряда) за неучебен ден за всички училища в страната.

     Публикувано на 14 Май 2016 година от администратор


Патронен празник на 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

11 май - Патронният празник на 60 ОУ е неучебен ден.

Ще бъде отбелязан от 10:00ч. в двора на училището!

Заповядайте!

     Публикувано на 05 Май 2016 година от администратор


Неучебни дни през месец май в 60 ОУ

18.05.2016г. /сряда/ - НВО БЕЛ VII клас

19.05.2016г. /четвъртък/ спортен празник - неучебен ден

20.05.2016г. /петък/ - НВО математика VII клас

23.05.2016г. /понеделник/ - отработва се на 14.05.16г. /събота/ с програма за понеделник

24.05.2016г. /вторник/ Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

     Публикувано на 05 Май 2016 година от администратор


Национално външно оценяване 2016г

Дати за провеждане на:

НВО IV клас

10 май 2016 г. - Математика

12 май 2016 г. - Български език и литература

13 май 2016 г. - Човекът и природата

16 май 2016 г. - Човекът и обществото

НВО VII клас

18 май 2016 г. - Български език и литература

20 май 2016 г. - Математика

26 май 2016 г. - КОО”Обществени науки, гражданско образование и религия”

27 май 2016 г. - Чужди езици

30 май 2016 г. - КОО”Природни науки и екология”

     Публикувано на 05 Май 2016 година от администратор


проект „УМНИ И ЗДРАВИ УЧЕНИЦИ“

На 27.04.2016г. започнаха лекциите по проект „Умни и здрави ученици”, финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община, която се реализира в подкрепа на инициативата «София - Европейска столица на спорта през 2018 г.»

На първата лекция участниците бяха запознати с историята на шахматната игра от дълбока древност до днес.

На втората лекция, проведена на 04.05.2016 г. над 100 ученици взеха участие в практическото обучение, осъществено чрез мултимедийно запознаване с правилата на играта и чрез раздадените им обучителни материали.

Учениците и техните преподаватели показаха изключителен интерес към проведеното обучение, реализирано с помощта на партньорската организация Шах-клуб „Славия“- София.

От ръководството на 60 ОУ

     Публикувано на 05 Май 2016 година от администратор


Съобщение

Във връзка с 11 май - Патронен празник на училището се обявява конкурс "Моето училище" за: рисунка, плакат, картичка, покана, дипляна.

В конкурса могат да се включат всички ученици от 60 ОУ. Няма ограничения за материали и техники. Форматът на плаката да не бъде по-голям от 35см/50см.

Най-добрите ще бъдат отличени и наградени.

     Публикувано на 20 Април 2016 година от администратор


Състезание по английски език в 60 ОУ

Поздравления за класираните ученици:

ІV клас

І място

Антон Спасов ІVа клас

ІІ място

Ева Славчева ІVа клас

ІІІ място

Алекс Атанасов ІVа клас

Габриела Кирилова ІVб клас

Иван Аврамов ІV а клас

Кристиян Лалешов ІVа клас

V клас

І място

Йоана Гемишева Vб клас

ІІ място

Виктория Латинова Vб клас

ІІІ място

Павел Абаджиев Vа клас

VІ клас

І място

Алекс Мирчев VІа клас

ІІ място

Наталия Василева VІб клас

ІІІ място

Елена Атанасова VІб клас

VІІ клас

І място

Ивана Симеонова VІІб клас

ІІ място

Елица Василева VІІб клас

Игор Йотов VІІб Клас

     Публикувано на 01 Април 2016 година от администратор


проект „Умни и здрави ученици”

От 25.04.2016 г до 02.06.2016 г. стартира изпълнението на проект „Умни и здрави ученици”, насочен към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание, спорта и здравословен начин на живот за децата и учениците – „Спорт в училище” в подкрепа на

„София - Европейска столица на спорта – 2018 година”.

Подробности можете да намерите в раздел "Публикации"

     Публикувано на 29 Март 2016 година от администратор


Покана

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на

„Училищно настоятелство към 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий”

гр. София, ул. Наука № 2

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Училищно настоятелство към 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий” гр. София, ул. Наука № 2, кани членовете на Сдружението да присъстват на Общо събрание, което ще се проведе на 30.03.2016 г. в 18:00 ч. в сградата на 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. София, ул. “Наука” № 2, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1/ Вземане на решение за изключване на членове от състава на Сдружението;

2/ Вземане на решение за приемане на нови членове на Сдружението;

3/ Извършване отчет на дейността на Сдружението;

4/ Приемане финансовия отчет на Сдружението;

5/ Обсъждане искания за отпускане на средства и вземане решение за разпределяне и разходване налични средства на Сдружението;

6/ Обсъждане организирането на мероприятие на 01.06.2016 г. по случай „Деня на детето” и вземане решения, касаещи организирането и провеждането на мероприятието;

7/ Обсъждане предложения за бъдещи инициативи на Сдружението и вземане решения за тяхното реализиране;

8/ Разни

Всички лица, които ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ като членове на Сдружението, следва до датата на Общото събрание да депозират молба, в която да заявят минимум следните обстоятелства: че желаят да бъдат приети като членове на Сдружението, както и че са съгласни и приемат Устава на Сдружението и че споделят принципите и целите на Сдружението.

Управителният съвет КАНИ всички лица, които се интересуват от дейността на Сдружението, да присъстват на събранието, като указва на същите, че ще имат право на да изказват мнения и да дават становища, без да участват в гласуването, ако не са членове.

Управителният съвет НАПОМНЯ, че всички заинтересовани лица имат право да правят писмени искания за разходване на средства на Сдружението, като КАНИ същите най-късно до датата на Общото събрание да направят своите писмени искания и предложения за разходване на средства.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете на Сдружението в сградата на 60 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. София, ул. “Наука” № 2 и интернет страницата на училището.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: …………………………../Катина Стоянова/

     Публикувано на 26 Март 2016 година от администратор


Резултати от олимпиади

Директор Таня Борисова поздравява следните ученици и учителите им М. Спиридонова и Б. Христова:

- Калоян Костов и Искрен Иванов от IVб клас, класирани за националния кръг на олимпиадата по музика

- Симеон Новков от VIIа клас за отличните му резултати на областния кръг на олимпиадата по физика и единствен от район Сердика с такъв резултат.

     Публикувано на 22 Март 2016 година от администратор


семинар „Хранителни разстройства, разпространени сред учениците"

МКБППМН – СО – район «Сердика» в партньорство със СРЗИ организира обучителен семинар на тема - „Хранителни разстройства /булимия, анорексия/ разпространени сред учениците”.

Обучението се проведе в 60 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий ” на 12.03.2016г. Присъства УКБППМН и екипът от учители.

След презентацията за хранителните разстройства и видовете заболявания - булимия, анорексия и други, за участниците имаше изследване - Индекс на телесна маса /изследване на мазнини в организма, според ръста, килограмите и възрастта на човек/ .

     Публикувано на 14 Март 2016 година от администратор


"Научи се да караш ски" - тръгване

Всички ученици, участващи в проекта "Научи се да караш ски" ще тръгнат от 60 ОУ в 7:30ч., затова най-късно бъдете в училищния двор в 7:20ч, за да научите в коя група сте, кой е вашият ръководител и с кой автобус ще пътувате. Бъдете точни!!!

     Публикувано на 14 Март 2016 година от администратор


Безплатно приложение за мобилни апарати

Уважаеми родители, имате възможност да инсталирате напълно БЕЗПЛАТНО новото приложение за мобилни апарати, разработено специално за ваше удобство и бърз достъп до новините от сайта на 60 ОУ. Начинът за инсталиране на приложението е описан в публикацията от 07.03.2016г.

     Публикувано на 09 Март 2016 година от администратор


Родителска среща за начален курс

Уважаеми родители, родителската среща за учениците от І до ІV клас ще се проведе на 11.03.2016г./петък/ от 18:00ч., защото предстои провеждане на ски училище по проект "Научи се да караш ски" в периода 15-18.03.2016г.

     Публикувано на 09 Март 2016 година от администратор


Приложение за телефон

Уважаеми родители, за ваше удобство 60 ОУ ви предлага възможност да следите нашия сайт чрез приложение, което можете да инсталирате на вашите телефони от този линк:

https://play.google.com/store/apps/details…

или по следния начин:

1. Интернет

2. Google play Магазин - 60 основно училище

3. Инсталиране

4. Приемам

Приложението автоматично ще създаде икона на дисплея на вашия телефон.То е безплатно!

     Публикувано на 07 Март 2016 година от администратор


Родителска среща

Родителска среща ще се проведе на 15.03.2016г. /вторник/ от 18:00ч.

     Публикувано на 26 Февруари 2016 година от администратор


Областен кръг на олимпиадата по химия

Директор Таня Борисова поздравява Симеон Новков и Христо Николов от VIIа клас, Валя Найдина и Ивана Симеонова от VIIб клас за отличните резултати, показани на Областния кръг на олимпиадата по химия.

     Публикувано на 26 Февруари 2016 година от администратор


Нова цена на купона за обяд

Считано от 15.02.2016 година

Ученическото хранене в 60 ОУ „Св. Св.Кирил и Методий“ ще се извършва от ДЗЗД “СВЕНА-ВЕНИНА“.

Съгласно Решение на Столичния общински съвет за минималната цена на купоните за обяд и подписан Договор със СО-район „Сердика“, цената на купон за обяд от 15.02.2016 година е 2.50 лева.

     Публикувано на 08 Февруари 2016 година от Администратор


Прием І клас 2016/2017

ПЪРВИ КЛАС - учебна 2016-2017г.

Критерии за прием:

1. Деца, подлежащи за задължително обучение, живеещи в кв."Бенковски" с постоянна регистрация.

2. Деца, чиито по-големи братя и сестри са ученици в 60 ОУ.

3. Деца, чиито родители са служители в 60 ОУ.

4. Деца, чиито родители работят в близост до 60 ОУ.

5. Деца със СОП, след издадено становище от РИО-от ЕКПО.

Ред за прием:

1. В срок от 4.01.2016г до 30.05.2016г. се приемат молби/заявления за записване в 1 клас.

2. На 13.05.2016г. от 12.30 до 15.30ч. ще се проведе ден на отворените врати за родителите на децата, кандидатстващи за първи клас.

3. Обявяването на списъците с класираните ученици ще стане на 03.06.2016г. до 17:00ч.

4. Записването на класираните ученици ще се извърши на 06.06.2016г и 07.06.2016г. САМО с ОРИГИНАЛА на удостоверението за завършена подготвителна група.

5. Свободните след първото класиране места се обявяват на 08.06.2016г. до 17.30ч.

6. Попълването на свободните места се извършва от 09.06.2016г. до 10.06.2016г.

7. В случай на останали свободни места се попълват до 15.09.2016г.

Необходими документи за прием на ученици в първи клас:

1. Заявление /по образец/.

2. Копие на акт за раждане на детето.

Записване на приетите ученици в първи клас:

1. Удостоверение-оригинал за завършена подготвителна група

2. Декларация от родителите, ако детето не е посещавало детска градина

     Публикувано на 27 Януари 2016 година от Администратор


състезание „Аз и числата”

Уважаеми Родители,

Всяка година Сдружението на Българските начални учители /СБНУ/ организира състезания на различна тематика. Право на участие има всяко дете от I до IV клас включително. Участието в състезанията Е ПЛАТЕНО - по 6 /шест/ лева на дете. Няма ограничение в броя на участниците. Повече информация, свързана със състезанията можете да научите от сайта на Сдружението – www.sbnu.org

На 28.01.2016 г. СБНУ организира състезанието „Аз и числата”.

Изхождайки от поговорката „Повторението е майка на знанието”, смятам, че участието в подобни състезания е полезно за нашите деца, тъй като подготовката за всяко участие ще допринесе до обогатяване и разширяване знанията на децата, те ще преодолеят страха от изпити и решаването на тестове и когато бъдат изправени пред истинското предизвикателство – ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ след IV клас, децата вече ще са придобили самочувствие и рутина, което ще доведе до по-добри резултати.

На 28.01.2016 г. с любезното съдействие на педагогическия състав на 60 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Директорът– г-жа Борисова, в сградата на Училището ще се проведе състезанието „Аз и числата”. Допълнително ще ви информираме за часа и мястото на провеждане на състезанието.

Каним всички родители, които желаят децата им да вземат участие в състезанието „Аз и числата”, да заявят това обстоятелство при класния ръководител на детето си и да заплатят таксата за участие най-късно до 19.01.2016 г.

Председател на Училищно Настоятелство: К. Стоянова

     Публикувано на 15 Януари 2016 година от администратор


Транспорт за Благотворителен Коледен концерт

Желаещите да ползват организиран транспорт на 16.12.2015г. /сряда/ за Благотворителния Коледен концерт до Военната академия "Г. С. Раковски" отиване и връщане в кв. "Бенковски" да се запишат при класните ръководители до 11.12.2015г. - КРАЕН СРОК!

     Публикувано на 09 Декември 2015 година от администратор


„Бременските музиканти”, мюзикъл от Александър Владигеров

Посещението на мюзикъла "Бременските музиканти" в Софийската опера и балет ще се проведе на 11.12.2015г./петък/. Тръгване от двора на 60 ОУ в 9:40ч.

     Публикувано на 09 Декември 2015 година от администратор


Родителска среща

На 25.11.2015-сряда в 60 ОУ от 18:00часа ще се проведе Родителска среща от ІІ до VІІ клас.

Молим, родителите на учениците от Вокалната група, след Родителската среща по класове да се съберат пред Учителската стая в училището.

     Публикувано на 24 Ноември 2015 година от Администратор


Електронен дневник

Уважаеми Учители и Родители,

Сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство при 60 -то ОУ „Св. св. Кирил и Методий", предлага в 60 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” да бъде веведена система „Електронен дневник”.

Системата „Електронен дневник”, спомага за организирането на учебния процес в българските училища. Системата уведомява родителите за резултатите и събитията, свързани с техните деца в училище, посредством съобщения / SMS e-mail, проверка чрез WEB портал или чрез обаждане по телефона/. В резултат ние родителите ще бъдем своевременно информирани за постиженията на нашите деца, ще бъде подобрен контакта родител-учител и най-вече ще бъде подобрена дисциплината на децата ни.

Регистрацията в системите „Електронен дневник” е напълно безплатна за училищата.

След направено от страна на Училищното настоятество проучване, ние стигнахме до извода, че понастоящем има две подходящи електронни платформи, предлагащи услугата Електронен дневник:

http://www.e-school.bg – Платена по 6 лв. на срок или по 1,20 на месец – по избор на родителя.

Електронният дневник InfoServ® e-School е създаден в подкрепа на образованието и цели модернизиране на българското училище. Системата организира учебния процес в учебните заведения и своевременно автоматично уведомява родителите за резултатите на техните деца в училище посредством най-често използваните средства за комуникация – телефонът и компютърът. Услугата по уведомяване на родителите е пакетна (kато едно цяло) и се предоставя по следните начини: SMS съобщения, е-мейл съобщения, обаждане на автоматичен телефон, и WEB портал.

Предимства от използването на Електронния Дневник InfoServ® e-School

За Училищата:

• Без първоначална инвестиция - предоставя се безплатно за училището.

• Без инвестиция в хардуер - сървър, помещение за него с надеждни ток, интернет, охлаждане и т.н.

• Без инвестиция в телефонна инфраструктура за целите на софтуера - ISDN, мобилни линии и др.

• Не се изисква актуализация на софтуера - ние се грижим за всички нови версии.

• За работа в училищата са необходими единствено компютър и интернет връзка

• Лесно внедряване на софтуера в училището - инсталира се само клиентската част на системата и чрез интернет се свързва към сървърния център, който се грижи за предоставянето на информацията.

• Лесното внедряване на софтуера се допълва и от възможността в InfoServ e-School да бъдат импортирани данните за паралелки, ученици, преподаватели и учебен план, от АдминПро и другите варианти.

• Подпомага управлението на учебния процес в училището посредством разнообразни справки и статистики, базирани на събраната информация в системата

• Подобрява дисциплината на учениците

• Намалява броя на неизвинените отсъствия

• Лесна и бърза връзка с родителите

• Повишава съпричастността на родителите

• Скъсява дистанцията между родители, учители и ученици

• Повишава реномето на училището

За Родителите:

• Информираност на родителите – за всичко, което се случва с децата в училище (оценки, отсъствия, забележки, похвали, здравен статус, родителски срещи и предстоящи събития и др.). Мобилният телефон е най-използваното средство за комуникация от всяко място, по всяко време.

• Поглед на родителите върху промени в поведението на детето и възможност за своевременна реакция.

• Проактивност – активната страна при уведомяването е InfoServ® e-School, а не родителят.

• Своевременно получаване на информацията – информацията се изпраща до родителя веднага след като бъде предоставена от училищетo.

• Уведомяване през няколко комуникационни канали - ако родителят няма компютър или интернет връзка той може да се възползва от SMS съобщенията или да получи информация чрез позвъняване на денонощния информационен номер 0882 818905 (таксува се според тарифният план - без увеличение на телефонната услуга).

• Уведомяване за събития на Ученик

• Родителите на ученици, учещи в училища, които използват системата InfoServ e-School, могат да се регистрират да бъдат своевременно уведомявани за оценките, отсъствията, поведението, и всяка отнасяща се до ученика им информация, която училището въведе в системата. Услугата „Уведомяване на Родители” е пакетна и включва четири канала за комуникация: SMS, E-mail, WEB портал, и денонощна автоматична проверка по телефона. Регистрация за пакетната услуга „Уведомяване на Родители” можете да направите, по един от следните начини:

• Регистрация чрез изпращане на SMS

• Всеки клиент на мобилните оператори Мобилтел, Глобул или Виваком може да се абонира за пакетната услуга "Уведомяване на родители" като изпрати заявка с безплатен SMS, съдържащ уникалния ID-код или ЕГН на ученика на номер 1987. Родителят регистрира номера на своя мобилен телефон и се съгласява да бъде оповестяван при настъпили събития с неговото дете. Цената на услугата е 1,20 лв. с ДДС на месец, като в нея са включени неограничен брой SMS и е-мейл уведомления и възможност за проверка на информацията за ученика по телефона или в WEB портала.

Онлайн Регистрация на Родители

• Родителят може да се регистрира за пакетната услуга "Уведомяване на родители" и онлайн на страницата на InfoServ e-School като попълни в регистрационната форма ID-код (предоставя се от класния ръководител) или ЕГН на ученика, GSM телефонен номер, на който желае да получава SMS съобщения, и E-mail адрес, на който желае да получава съобщения по електронната поща. Цената на пакетната услуга е 6 лв. с ДДС за 1 учебен срок като в нея са включени до 100 броя SMS уведомления, неограничен брой е-мейли, възможност за проверка на информацията за ученика в WEB портала и по телефона.

www.bgclass.net безплатен портал, предлагащ освен системата Електронен дневник и описаните по-долу допълнителни услуги

Системата "Електронно училище" (WWW.BGCLASS.NET) е предназначена за директори, учители и родители на ученици от всички степени на обучение и покрива основните нужди по администриране, управление и подпомагане на учебния процес в Българските училища.

Включва и всички важни модули, подпомагащи учебния процес и комуникацията между учители и родители, като:

- Електронен дневник, Електронен бележник

- Електронна библиотека на училището и класа

- Информационна стена на класа (общи съобщения), Индивидуални съобщения

- Галерия на класа, Форум на класа и др.

Съществени функционалности както за учители, така и за родителите са:

- Седмична и дневна програма (вкл. необходими пособия за всеки час), програма на преподавателите

- Оценки (текущи, срочни, годишни, външно),

- Забележки, Отсъствия (извинени, неизв., закъснения ...)

- Домашни работи (за всяка дата и дисциплина от учебната програма)

- Зареждане в и записване от електронните библиотеки на училището/класа на всякакви документи

- Над двадесет вида административни справки (за оценки, отсъствия на ученици, преподаватели и т.н.), пакетно въвеждане на оценки и съобщения, поддръжка на алтернативни седмични програми, алтернативни предмети и целодневно обучение в програмата и много други улеснения за управлението както на класовете, така и на училището.

Системата е достъпна от всяка точка на света по всяко време на денонощието в интернет. Изцяло web-базирана. Всеки потребител може да я ползва от компютър или друго устройство с активна интернет връзка, без ограничения във времето за ползване. При всяко влизане в системата, по всяко време, всеки потребител може да смени своята парола.

WWW.BGCLASS.NET Е ПЪРВАТА И ЕДИНСТВЕНА ПО РОДА СИ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ВСИЧКИ НЕЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИТЕ РОЛИ (класни ръководители, учители, родители, директори и др.) Фондация "Електронно училище в България" финансира изцяло разработката на софтуера и счита този проект за принос към Българското общество, с искрената надежда, че ще помогне за по-високо ниво на образование и възпитание на децата ни. Фондацията гарантира, че системата ще остане безплатна за всички нейни потребители (директори, учители, родители, класни ръководители) и в бъдеще!

С оглед описаното по-горе Училищното настоятелство пита:

Уважаеми родител:

1. Желаете ли в училището да бъде въведена система „Електронен дневник ДА/НЕ

2. Коя система бихте избрали – e-school или bgclass

Уважаеми Учители:

1. Желаете ли в училището да бъде въведена система „Електронен дневник ДА/НЕ

2. Коя система бихте избрали – e-school или bgclass

3. Приемате ли отговорността и задължението своевременно да въвеждате необходимата информация в системата - ДА/НЕ

Възползвайки се от насрочената за 25.11.2015 г.родителска среща ще изготвим анкетни карти, които молим да попълните, за да систематизираме различните мнения и да се съобразим с мнението на мнозинството.

Благодарим за оказаното съдействие

От Училищното настоятелство

     Публикувано на 24 Ноември 2015 година от администратор


Благотворителна разпродажба на вещи под наслов „НАМЕРИ СИ СЪКРОВИЩЕ”

Уважаеми Родители и съмишленици,

Сдружение Училищно Настоятелство към 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий желае да организира благотворителна разпродажба на вещи под наслов „НАМЕРИ СИ СЪКРОВИЩЕ” с цел набиране средства за постигане целите на Сдружението и провеждане бъдещи мероприятия, с които ще популяризираме Училището и ще се опитаме да развием креативността, отговорността и вниманието на Учениците.

Вярвайки във вашата подкрепа,

МОЛИМ всеки, който желае, да дари на Сдружението нови /или в безупречно състояние/ непотребни вещи /сувенири/, които да продадем на организираната благотворителна разпродажба.

МОЛИМ всеки да определи цената /по възможност символична/, на която желае да бъде продадена дарената вещ.

Вещите могат да се даряват всеки ден в периода от 25.11.2015 г. до 30.11.2014 г. от 15:30 ч. до 17:00 ч. В малката сграда на Училището, I б клас, при г-жа Милева Велчева /забележка: По изключение вещите могат да се даряват на 25.11.2015 г. след Родителската среща на представителите на Сдружението в отделните класове/.

Вярвайки, че непотребната вещ за един е съкровище за друг ви очакваме на разпродажбата. Разпродажбата ще се извърши в периода от 01.12.2015. до 07.12.2015 г. на място, което ще уточним допълнително.

Набраните от разпродажбата средства ще бъдат използвани за бъдещи мероприятия, организирани в Училището.

Благодарим за оказаното съдействие.

От Настоятелството

     Публикувано на 23 Ноември 2015 година от администратор


Сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство при 60 -то ОУ „Св. св. Кирил и Методий"

Уважаеми Родители, Учители и Ученици,

На 16. 11. 1015 г. се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство при 60 -то ОУ „Св. св. Кирил и Методий". На цитираното Общо събрание бяха взети решения, подробно описани в Протокол от Общо събрание от 16.11.2015 г.

Новият състав на Сдружението желае да продължи и разшири досегашната дейност на същото и в бъдеще да съдейства активно при популяризиране дейността на училището, да подпомага за подобряване знанията, уменията и развитието на учениците, за решаването на социално битовите проблеми на Училището, да подобри условията на материалната база, както и да организира и участва активно в редица мероприятия, с които да подпомогнем дейността си.

Всички членове на Сдружението приемаме дейността на същото като наш личен ангажимент, който сме съгласни да изпълним. Искаме да ви уведомим, че приемаме и сме отворени към всякакви искания, предложения и решения за постигане на целите си и решаване на проблемите ни.

Дейността на Сдружението ще бъде съпроводена с ясни правила и принципи, прозрачност на действията, пълна отчетност на дейността и начините на разходване на средства и имущество.

От вас очакваме подкрепа, доверие и съдействие при осъществяване на дейността ни. В тази връзка се обръщаме към вас с надеждата, че при нужда ще получим вашата помощ и подкрепа и заедно ще изпълним заложените задачи, ще организираме мероприятия и събития и като цяло ще направим Училището по приветливо място за нашите деца.

Всеки, който е съпричастен с дейността на Сдружението, е добре дошъл в нашият екип.

С уважение: Членовете на Сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство при 60 -то ОУ „Св. св. Кирил и Методий"

     Публикувано на 23 Ноември 2015 година от администратор


ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на
„Училищно настоятелство към 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий”

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Училищно настоятелство към 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий” гр. София, ул. Наука № 2, кани членовете на Сдружението да присъстват на Общо събрание, което ще се проведе на 16.11.2015 г. в 18:30 ч. в сградата на 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. София, ул. “Наука” № 2, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1/ Вземане на решение за отмяна на всички Решения на Общото събрание, взети с Протокол от 20.09.2012 г.;

2/ Вземане на решение за изключване на членове от състава на Сдружението;

3/ Вземане на решение за приемане на нови членове на Сдружението;

4/ Вземане на решение за освобождаване членовете на Управителния съвет на Сдружението;

5/ Определяне състав и мандат на Сдружението;

6/ Избор на нови членове на Управителния съвет на Сдружението. Избор на Председател на Управителния съвет;

7/ Извършване отчет на дейността и приемане отчетa на Сдружението;

8/ Приемане правила за работа на сдружението;

9/ Вземане на решение за разпределяне и разходване налични средства на Сдружението;

10/ Вземане на решение за изменение и допълнение на Устава.

Предложения за изменение и допълнение на Устава:

а/ Да бъде допълнена разпоредбата на чл. 14, като бъде добавена следната разпоредба: Членството в Настоятелството се прекратява „поради отпадане”. Хипотезата на отпадане е налице, когато: (1) ако член на Настоятелството е родител на обучаващо се в 60 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, членството му се прекратява поради отпадане, считано от датата, в която детето изгубило качеството си на обучаващ се ученик в Училището; (2) ако член на Настоятелството е Учител и/или Директор в 60 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” или друго лице, служител на Училището, членството му се прекратява поради отпадане, считано от датата, в която този член е изгубил качеството си на учител и/или директор и/или служител на/в Училището”;

б/ Да бъде изменена т. 8 на чл. 18 от Устава, както следва: „взема решения по всички въпроси, свързани с искания за разходване на средства и имущество на Настоятелството на стойност над 200 лева, за всеки отделен случай”;

в/ Да Бъде изменена ал. 1 на чл. 19 от Устава, както следва: „Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на настоятелството, чрез писмена покана, залепена на входната врата на училището и публикувана в интернет страницата на 60 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” поне 7 дни, преди датата на заседанието”;

г/ Да бъде добавена нова ал. 3 на чл. 20 в Устава, както следва: „Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.”;

д/ Да бъде изменена т. 2 на чл. 23 от Устава, както следва: „взема решения за разпореждане със средства на Сдружението на стойност до 200 лева, за всеки отделен случай. Разпореждания със средства на Сдружението на стойност над сумата по предходното изречение се извършват след решение на Общото събрание”;

е/ Други промени по предложения на Общото събрание.

11/ Разни

Всички лица, които ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ като членове на Сдружението, следва до датата на Общото събрание да депозират молба, в която да заявят минимум следните обстоятелства: че желаят да бъдат приети като членове на Сдружението, както и че са съгласни и приемат Устава на Сдружението и че споделят принципите и целите на Сдружението.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете на Сдружението в сградата на 60 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. София, ул. “Наука” № 2 и интернет страницата на училището.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: …………………………..

/Мариана Илийчова Върбанова/

Поканата е залепена на ……………….. г.

Залепил поканата: …………………………..

/Мариана Илийчова Върбанова/

     Публикувано на 05 Ноември 2015 година от администратор


Документи за
Училищно настоятелство към 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

В секция Публикации можете да се запознаете с:

Покана за свикване на Общо събрание на УН към 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

Правилник за работата на Сдружение Училищно настоятелство към 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

Проект за устав на УН към 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

Молба за приемане на член на УН към 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

Молба за освобождаване на член на УН към 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

     Публикувано на 05 Ноември 2015 година от администратор


проект "Да четем заедно"

Във връзка с Националната стратегия за насърчаване на грамотността, 60 ОУ стартира проект "Да четем заедно", в които ще участват учители, родители и ученици.

Уважаеми родители, имаме нужда от вашата помощ!

Новосъздадената ни читалня се помещава в едно от фоайетата на училището. Молим за вашата подкрепа, за да обогатим библиотечния си фонд, чрез дарения на съвременна детска и юношеска литература.

Предварително ви благодарим!

According to the National Strategy to promote and improve literacy skills we started a project in Elementary School N60 called “Let’s Read Together” ,which will involve teachers, parents and students.

Dear parents, we ask for your help. Our newly organized reading room is situated in one of the lobbies of the school.

We ask for your help to enrich the library fund through donations of contemporary books for children and adolescents.

Thank you in advance!

     Публикувано на 28 Октомври 2015 година от администратор


Родителска среща на 2в клас

На 29.10. 2015 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща на учениците от 2 в клас с кл. ръководител: П. Тодорова, на която Гергана и Стайко Христови ще внесат предложение от името на всички родители за изработване на частична униформа само за класа. Родителите ще ремонтират и обзаведат класната стая с мебели със собствени средства. Ръководството на 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в лицето на Директора Таня Борисова изказва специална благодарност на родителите за тяхната инициатива. Ремонтът ще започне през зимната ваканция и учениците от 2 в клас ще започнат втория учебен срок с обновена класна стая, с нови мебели, изработени от техните родители.

Parent meeting for 2c class. On 29.10 . 2015 from 18:00 pm there will be hold a parent meeting for grade 2 with class teacher P. Todorova. During the meeting Gergana and Stayko Christov will propose on behalf of all the parents to be made partial uniform only for 2c class.

The Christovs will renovate the classroom and buy new classroom furniture on their own funds . Tanya Borisova, the Principal of Elementary School N 60 "St. . St. Cyril and Methodius ", Sofia expresses special thanks to the Christovs for their initiative

The classroom renovation will start during the winter vacation and the students from 2c class will start the second term in a renewed classroom with new furniture , made by their parents .

     Публикувано на 07 Октомври 2015 година от администратор


5.10.2015г. - Световен ден на учителя

На 05.10.2015г. - понеделник, в двора на 60 ОУ, от 12:00ч. ще бъде отбелязан Международният ден на учителя.

Каним всички родители и граждани на кв.Бенковски.

По този начин заедно ще покажем своята съпричастност към учителската професия, която е една от най-трудните и достойни професии на 21-ви век. Тя е призвание и предизвикателство!

Нека заедно да отбележим този ден!

     Публикувано на 30 Септември 2015 година от Администратор


Столово хранене

Уважаеми родители и ученици,

от утре - 15.09.2015г. бюфетът на училището ще работи. Ще имате възможност да закупите купони за обяд от 16.09.2015г. - сряда до края на седмицата.

Стойността на купона е 2.00лв.

Менюто е публикувано на сайта ни в страницата "За родителите".

     Публикувано на 14 Септември 2015 година от Администратор


Благодарност към родителите на ІІб клас

Директорът на 60 ОУ "Св. св Кирил и Методий" Таня Борисова изказва специална благодарност към родителите на учениците от ІІб клас с класен ръководител г-жа Елисавета Гьорева, за това, че отделиха средства, време и усилия за ремонта и обновяването на класната им стая,с което създадоха отлични условия за обучение на децата си.

Таня Борисова

     Публикувано на 14 Септември 2015 година от Администратор


Списък на учениците в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2015/2016г.

ІА КЛАС

2015/2016

1. Александър Пламенов Добрев

2. Антоан Красимиров Карагьозов

3. Виктория Страхилова Нешкова

4. Владислав Ивайлов Свиленов

5. Габриела Живкова Ангелова

6. Габриела Юри Нотева

7. Георги Мирослав Георгиев

8. Гергина Николаева Балсуранова

9. Дани Ангелов Тренев

10. Даниел Сергей Атанасов

11. Иван Ивайлов Василев

12. Калоян Деянов Тончев

13. Кристина Цветанова Йорданова

14. Мартин Стойнев Мишков

15. Никол Христова Николова

16. Николай Георгиев Тодоров

17. Пепи Гюнгюр Рушид

18. Полина Владиславова Петкова

19. Полина Севдалинова Стефанова

20. Светослав Руменов Кръстанов

ІБ КЛАС

2015/2016

1. Александра Венциславова Петкова

2. Александър Даниелов Василев

3. Андреа Петрова Петрова

4. Антонио Антонов Стефанов

5. Арина Николова Стамболиева

6. Божидар Андонов Николов

7. Валентин Любомиров Любомиров

8. Веселин Николаев Борисов

9. Веско Весков Йорданов

10. Георги Георгиев Димитров

11. Георги Пенков Георгиев

12. Даниил Бориславов Колев

13. Ивайло Людмилов Арменчев

14. Ивелина Ивайлова Кьосева

15. Йоан Иванов Иванов

16. Калиа Кирилова Пеева

17. Мартин Стоянов Аначков

18. Никола Миленов Павликянов

19. Николай Илиев Илиев

20. Николай Любомиров Пеев

21. Стоимена Евгениева Николова

22. Татяна Владимирова Орманлиева

     Публикувано на 09 Септември 2015 година от администратор


Откриване на новата учебна 2015/2016 година

Откриването на новата учебна година ще бъде на 15.09.2015г. от 10:00часа в двора на училището.

Молим всички ученици да се явят в двора на училището в 09:45ч.

Репетиция за Вокална група "Златен кос" в 10:00часа на 09.09.2015г. в училището.

     Публикувано на 08 Септември 2015 година от адинистратор


Септемврийска поправителна сесия

Септемврийската поправителната сесия ще се проведе:

- по география на 08.09.2015г. от 9:00ч.

- по математика на 08.09.2015г. от 10:00ч.

- по история на 09.09.2015г. от 10:00ч.

     Публикувано на 02 Септември 2015 година от администратор


Интервю за свободните работни позиции

На 02.09.2015г. от 10.00ч. ще се проведе събеседване с кандидатите, които са подали документи за свободните учителски места в 60 ОУ.

Очакваме ви!

     Публикувано на 26 Август 2015 година от администратор


Родителски срещи

Във връзка с откриването на новата учебна година ще се проведат родителски срещи за:

- подготвителна група на 08.09.2015г. от 17:30ч.

- първи клас на 08.09.2015г. от 18:00ч.

     Публикувано на 26 Август 2015 година от администратор


Свободни места за 1 клас

На първо класиране в 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" са приети 43 ученици.

За второ класиране има 1 свободно място.

     Публикувано на 10 Юни 2015 година от администратор


Родителска среща за І клас и ПГ

Родителски срещи ще се проведат:

за 1 клас - 09.06.2015г. от 18.00ч. - зала №2 на 2 ет.

за Подготвителна група - 09.06.2015г. от 17.30ч. - зала №1 на 2ет.

     Публикувано на 05 Юни 2015 година от Администратор


Списък с класираните ученици за І клас
за учебната 2015-2016г.

Александер Миленов Георгиев

Александър Пламенов Добрев

Александра Венциславова Петкова

Александър Даниелов Василев

Андреа Петрова Петрова

Антоан Красимиров Карагьозов

Антонио Антонов Стефанов

Арина Николова Стамболиева

Атанас Юлиян Венков

Божидар Андонов Николов

Валентин Любомиров Любомиров

Веселин Николаев Борисов

Веско Весков Йорданов

Виктория Страхилова Нешкова

Владислав Ивайлов Свиленов

Габриела Живкова Ангелова

Габриела Юри Нотева

Георги Георгиев Димитров

Георги Мирослав Георгиев

Гергина Николаева Балсуранова

Данаил Бориславов Колев

Дани Ангелов Тренев

Даниел Сергей Атанасов

Ивайло Людмилов Арменчев

Иван Ивайлов Василев

Ивелина Ивайлова Кьосева

Йоан Иванов Иванов

Калоян Деянов Дончев

Кристина Цветанова Йорданова

Кристофър Евгениев Нанков

Мартин Стойнев Мишков

Мартин Стоянов Аначков

Никол Христова Николова

Никола Миленов Павликянов

Николай Георгиев Тодоров

Николай Дамянов Гърковски

Николай Илиев Илиев

Николай Любомиров Пеев

Ния Иванова Илиева

Пепи Гюнгюр Рушид

Полина Владиславова Петкова

Полина Севдалинова Стефанова

Светослав Руменов Кръстанов

Стоимена Евгениева Николова

Татяна Владимирова Орманлиева

     Публикувано на 03 Юни 2015 година от администратор


Екскурзия на 3 клас

Екскурзията на 3а и 3б клас по повод завършването на учебната година ще се проведе на 29.05.15 - ПЕТЪК. Учениците да се явят в двора на училището в 8.45ч.

В. Тодорова и Р. Илиева

     Публикувано на 26 Май 2015 година от администратор


За вас – Седмокласници:

Кандидат-гимназистите следва да се явят не по-късно от 9:30 часа в 60 ОУ, като носят документ за самоличност, служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити и син химикал.

Приемните изпити по български език и литература математика за прием след завършен VІІ клас са на 20.05.2015 г. и на 22.05.2015 г. Те се провеждат в училището, където се обучава седмокласникът. Изпитите се състоят в два модула - първият е тест за национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване по Наредба №11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища. Възможно е да се кандидатства и само с резултатите от първия модул, но ученикът ще има по-ниски резултати;

- НАЧАЛЕН ЧАС – 10:00 часа

НВО по БЕЛ - VII клас – 20.05.2015 г.

НВО по математика – VII клас – 22.05.2015 г.

- ВРЕМЕТРАЕНЕ

БЕЛ и математика VII клас

- първи модул 60 минути;

- втори модул 90 минути;

- слушането на текста за преразказ в VII клас е извън времето за работа по допълнителния модул, за разлика от самостоятелното запознаване с текста в рамките на 15 минути, което се включва във времето за работа;

- учениците със СОП имат до 40 минути удължено време за работа

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА

Преди започване на изпита за прием след VII клас по БЕЛ и математика ученикът:

• Влиза в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити;

• Заема определеното му място;

• Предава на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;

• Носи и ползва на изпит химикалка, която пише със син цвят, а за изпита по математика – линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;

• Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в протокола за дежурство по време на изпита от лявата страна на името си;

• Получава от квестор голям плик, среден плик, малък бял плик, лист за отговори за модула национално външно оценяване с прикрепена към него идентификационна бланка, свитък за допълнителния модул и 3 броя листове за чернова;

• Под контрола на квесторите отделя идентификационната бланка от листа за отговори, попълва я и я поставя в малкото пликче, без да го залепва.

По време и след приключване на приемния изпит:

• пише със син цвят химикалка, чертае с черен молив;

• не ползва коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;

• не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

• не подсказва и не преписва;

• не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

• не напуска изпитната зала:

o по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;

o след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работи по допълнителния модул;

• получава тестовете и започва работа след обявяване на началния час от квестора;

• след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО поставя листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатва, след което го поставят в големия хартиен плик;

• ако ще работи по допълнителния модул НЕ запечатва големия хартиен плик, а остава на мястото си до започване на втория модул, като:

За изпита по БЕЛ:

• изслушва един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта;

• получава един екземпляр от текста за преразказ и го чета самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връща на квесторите;

• по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста няма право да си води бележки;

За изпита по математика –

• получава екземпляр със задачите от допълнителния модул;

• ако няма да работи по допълнителния модул, на работното си място след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, я поставя в малкото пликче, залепва го и го поставя в големия плик с вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепва и големия плик, предава изпитната си работа заедно с теста на квестора, неизползвания свитък за втория модул и неизползваните листове за чернова и се подписва в протокола за дежурство и напуска изпитната зала.

• При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

• След приключване работата по допълнителния модул, на работното си място след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, я поставят в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик, заедно със свитъка за допълнителния модул, черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепват и големия плик, предават изпитната си работа заедно с теста на квестора и неизползваните листове за чернова и се подписват в протокола за дежурство и напуска изпитната зала.

ВАЖНО Е УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ КЛАС ДА ЗНАЯТ

- Приемните изпити по български език и литература математика за прием след завършен VІІ клас са на 20.05.2015 г. и на 22.05.2015г. Те се провеждат в училището, където се обучава седмокласникът. Изпитите се състоят в два модула - първият е тест за национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване по Наредба №11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища. Възможно е да се кандидатства и само с резултатите от първия модул, но ученикът ще има по-ниски резултати;

- 03.06.2015 г. – обявяване на резултатите от тестовете;

- Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити от 10.06.2015 г. от училището, в което се обучава кандидатът;

- След обявяването на резултатите от приемните изпити и получаване на удостоверението за завършен VІІ клас, кандидатът следва да подаде в училището-гнездо заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2015 г. до 19.06.2015 г.

- На 25.06.2015г. – обявяване на приетите ученици на първи етап на класиране;

- 26.06.2015г. - 30.06.2015г. – записване на учениците, приети на първи етап на класиране;

- Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (26.06.2015г. - 30.06.2015г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание;

- до 03.07.2015г. - обявяване на приетите ученици на втори етап на класиране;

- 06.07.2015г. – 08.07.2015 г. - записване на учениците, приети на втори етап на класиране;

- За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап от класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап от класирането (10.07.2015г. - 14.07.2015г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново за останалите свободни места и отчитайки резултатите от изпитите на кандидата;

- до 16.07.2015г. - обявяване на приетите ученици на трети етап на класиране;

- 21.07.2015г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране;

- До 28.07.2015г. - попълване на незаетите места след трети етап на класиране

- До 31.07.2015г. - утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

Пожелаваме УСПЕХ на всички кандидат-гимназисти!

     Публикувано на 15 Май 2015 година от Администратор


Приемни изпити след VІІ клас

Уважаеми кандидат-гимназисти,

уважаеми родители,

РИО, София-град, Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2015/2016 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОН) започва.

За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

Приемните изпити по български език и математика са на 20.05.2015 г. и на 22.05.2015 г.

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Изпитите се състоят в два модула, първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване. Възможно е кандидатстване и само с резултатите от първия модул, но резултатът ще е по-нисък.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

До 15.05.2015 г. ще получите служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и хореография за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

От информационните кътове в училището Вие ще можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.

Обявяване на резултати от тестове по БЕЛ и математика до 03.06.2015 г. /в училището, в което се обучава ученикът/

Обявяването на резултатите от изпитите за проверка на способностите (до 09.06.2015 г.)

След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен 7 клас, следва да подадете заявление (по образец в училище-гнездо) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2015 г. до 19.06.2015 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните. На сайта на РИО ще получите информация, кои са училищата-гнезда. Училището–гнездо, можете да изберете свободно, няма ограничения, нито райониране.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 26.06.2015 г. до 30.06.2015 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище. ( от 06.07.2015 г. до 08.07.2015 г.)

За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 10.07.2015 г. до 14.07.2015 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си.

След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища в срок до 28.07.2015 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.

За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО, София-град.

ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на кандидата в училището, в което е класиран.

Евгения Вълкова

Началник на РИО – София-град

     Публикувано на 15 Май 2015 година от Администратор


НЕУЧЕБНИ ДНИ ПРЕЗ М.МАЙ 2015Г.

Във връзка с провеждането на НВО-7клас, 20.05.2015г. и 22.05.2015г. ще бъдат неучебни за учениците от І до VІкл.вкл.в 60 ОУ.

25.05.2015г. е обявен за неучебен ден за всички ученици по повод Денят на славянската писменост.

     Публикувано на 15 Май 2015 година от Администратор


Патронен празник

На 11 май 2015г. от 11:00ч. в 60 ОУ ще се състои Празничен концерт по повод Патронния празник на училището.

Заповядайте!

     Публикувано на 01 Май 2015 година от Администратор


Участие на 60 ОУ в "Научи се да караш ски"

В тазгодишното издание на проекта "Научи се да караш ски" взе участие и 60 ОУ, за което изказваме огромна благодарност на г-жа Таня Борисова - Директор на училището, РИО гр. София, в лицето на Марияна Стоилова, учителите от училището, които се грижеха за учениците.

Благодарим за отличната организация на "Витоша ски" и професионалното отношение на ски-инструкторите!!!

На финалното състезание на "Научи се да караш ски" на българска федерация по ски, което се проведе в зимния център гр. Банско, участие взеха шампионите от всички участващи ски-центрове в страната.

На пистата на легендарното трасе "Томба", при момичетата златното отличие спечели Весела Петрова Атанасова от 60 ОУ "Св.св.Кирил и Методий" гр.София с най-добро време!

ЧЕСТИТО ВЕСИ!!!

ГОРДЕЕМ СЕ С ТЕБ И ТИ ЖЕЛАЕМ БЪДЕЩИ УСПЕХИ!!!

     Публикувано на 19 Април 2015 година от администратор


ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ - 20.04-24.04.2015 - гр. Сандански

Всички, които ще пътуват трябва да бъдат в двора на училището в 07:30/07:45ч.

на 20.04-понеделник.

Задължително носете контактни медицински бележки!

     Публикувано на 18 Април 2015 година от Администратор


Спортен празник

На 21.03.2015г. ще се проведе спортен празник в 60 ОУ от 9.00 до 11.00ч.

Ще има занимания следобед в 2 сборни полуинтернатни групи за учениците от начален курс.

     Публикувано на 19 Март 2015 година от администратор


Родителска среща за 7 клас

Ще се проведе родителска среща за 7 клас на 26.03.2015г.от 18.00ч, свързана с НВО и кандидатстването в други училища.

     Публикувано на 17 Март 2015 година от администратор


програма "Научи се да караш ски"

60 ОУ ще се включи в програмата „Научи се да караш ски“ от 17.03.2015г./вторник/ до 20.03.2015г./петък/. Учениците ще бъдат придружавани от учители от 60 ОУ.

Тръгване на 17.03.2015г.в 7.30ч. в двора на училището, връщане около 16.30ч.

Необходима екипировка

1. Детски ски ръкавици, може да са с един пръст, но НЕ плетени

2. Зимна шапка, която да покрива ушите или каска/за предпочитане/

3. Детска раница с етикет с име на детето, адрес и телефон на родителя

4. Резервни чифт чорапи, ръкавици и допълнителна каска/шапка

5. Слънчеви очила с висока UV защита, препоръчително тип маска

6. Слънцезащитен крем

7. Храна и шише/термос с вода

8. ОПАСНИ са: шалове, връзки, висящи аксесоари

9. Чорапи ¾, защото високите ски обувки могат да наранят краката на детето

Препоръки към родителите

1. Децата да са нахранени преди тръгване /в автобусите НЕ се разрешава хранене/

2. Децата да са облечени с подходящо облекло. Желателно е да бъде от 2 части – яке и грейка. Под грейката не повече от един чарапогащник или термо-бельо. Екипът за ски трябва да позволява удобно сваляне на закрито /в транспорт, в хижата, на открито,

в тоалетната/

3. Да са обути с ¾ термо чорапи. Да НЕ се обуват дебели вълнени чорапи или повече от 1 чифт обикновени чорапи.

4. Ако се използват собствени ски, те да стигат до брадичката на детето и да бъдат надписани.

5. Родителите да бъдат на мястото за тръгване най-малко 15 мин. преди потегляне и поне 10 мин. преди връщане на автобуса.

6. Да се остави актуален телефон за връзка с родител

7. Децата да са клинично здрави, да не са в контакт със заразно болни и състоянието им да позволява престой на открито.

8. Родителите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да предупредят при наличието на специфично заболяване.

     Публикувано на 12 Март 2015 година от администратор


60 ОУ в президентството

Днес ученици от 60 ОУ посетиха изложбата в Президентството, която съдържа редица ценни експонати от първите години от изграждането на модерната българска държава. Сред тях са автентично огнестрелно и хладно оръжие, държавни и военни ордени и медали.

Централно място заема Търновската конституция, подписана през 1879 година.

     Публикувано на 02 Март 2015 година от администратор


Участие на 60 ОУ в празник, организиран от МОН

Днес 27.02.2015г., МОН отбеляза с празнична програма два предстоящи български празника -

1 март, празник на мартеницата и 3 март - Национален празник на Република България.

Участници в програмата бяха 144 СОУ, 7 ОДЗ и 60 ОУ.

Заместик-министърът на образованието и науката, г-жа Ваня Кастрева произнесе слово, с което поздрави присъстващите и участниците с предстоящите празници.

Ученици от Вокална група "Златен кос" на 60 ОУ се представиха отлично и подариха на всички гости ръчно изработени картички и мартеници за 1 март.

     Публикувано на 27 Февруари 2015 година от администратор


Изложба - СИП руски език

По повод 3-ти март учениците от СИП по руски език в VI клас организираха изложба с илюстрации по руски народни приказки.

Със свои творби се включиха и много ученици от V и VI клас.

     Публикувано на 26 Февруари 2015 година от администратор


Световен ден за борба с тормоза в училище

На 25.02.2015г. в 60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” бе отбелязан Световния ден за борба с тормоза в училище, известен още като Ден на розовата фланелка.

Под мотото „Не на тормоза в училище” г-жа Д. Йовчева и ученици от 4а и 4б клас разясниха в класовете същността на този ден и смисъла от неговото отбелязване.

Началото на инициативата е поставено през 2007 г. като протест срещу тормоза в училище в канадската провинция Нова Скотия. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия Гордън Кембъл обявява последната сряда на февруари за ден срещу тормоза в училище.

НЕКА САМИ ДА ОГРАНИЧИМ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ!

НЕКА ДА СПРЕМ АГРЕСИЯТА МЕЖДУ НАС!

     Публикувано на 25 Февруари 2015 година от администратор


Резултати от състезанието по английски език

Резултати от състезанието по английски език, проведено на 23.02.2015г. в 60 ОУ:

ІV клас:

І място - Виктория Латинова

ІІ място - Йоана Гемишева

ІІІ място - Мария Чавдарова

V клас:

І място - Йордан Момчилов

ІІ място - Алекс Мирчев

ІІІ място - Наталия Василева и Христо Стакев

VІІ клас:

І място - Александър Арамлийски

ІІ място - Ванеса Борисова и Антоанета Аврамова

ІІІ място - Георги Дончев

Директорът на 60 ОУ Таня Борисова и учителите по английски език Нели Христова, Милена Моновска и Николета Методиева благодарят на всички участници в състезанието.

     Публикувано на 24 Февруари 2015 година от администратор


Благодарност към изд. "Просвета"

Ръководството на 60 основно училище, в лицето на г-жа Таня Борисова и учителите на четвъртите класове Д. Йовчева и Ил. Кръстева, изказват благодарност към издателство "Просвета" за дарените им учебни помагала, необходими за подготовката на учениците за НВО.

     Публикувано на 19 Февруари 2015 година от администратор


142 години от обесването на Васил Левски

19 февруари – свята дата за всеки родолюбив българин!

Ден за преклонение пред най-чистата и най-светла личност в многовековната българска история – Васил Иванов Кунчев – Левски.

По стара традиция и днес в къщата-музей на Левски в кв. Бенковски възпитаните в дух на родолюбие ученици и учители от 60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” отдадоха своята почит към Апостола на българската свобода.

Директорът на 60 ОУ, г-жа Таня Борисова произнесе кратко слово за живота, делото и идейната извисеност на Васил Левски. Ученици от 4а и 4б клас под ръководството на г-жа Кръстева и вокална група „Златен кос” с ръководител г-жа Спиридонова изпълниха творби, посветени на Дякона.

Всички сведоха глави в едноминутно мълчание, за да изразят своята признателност към Апостола.

     Публикувано на 19 Февруари 2015 година от администратор


70 години от създаването на издателство "Просвета"

60 основно училище поздравява издателство "Просвета" с неговия 70-годишен юбилей! Благодарим за дългогодишната, съвместна, ползотворна работа!

     Публикувано на 19 Февруари 2015 година от администратор


СЪСТЕЗАНИЕ ПО ВОЛЕЙБОЛ

На 17.02.2015г. 60-то ОУ взе участие в районното състезание по волейбол.

Учениците ни спечелиха две отличия - ВТОРО МЯСТО за отбора на момичетата и ПЪРВО МЯСТО за отбора на момчетата!

Честито!

     Публикувано на 18 Февруари 2015 година от Администратора


Състезание по английски език

На 23.02.2015г. след часовете ще се проведе състезание по английски език за 4, 5, 6 и 7 клас. Учениците, които искат да участват, да се запишат при учителите по английски език.

     Публикувано на 16 Февруари 2015 година от администратор


142 години от обесването на Васил Левски

На 19.02.2015г. от 11:00часа учениците от 60 ОУ ще изнесат тържествена програма по повод годишнина от обесването на Васил Левски в къщата-музей в кв.Бенковски.

     Публикувано на 16 Февруари 2015 година от Администратор


НОВ УСПЕХ ЗА 60 ОУ

Днес 11.02.2015г. отборът на момичетата от V-VII клас на 60 ОУ, спечелиха ВТОРО МЯСТО на Общинските ученически игри по баскетбол, организирани от район "Сердика".

Състезанието се проведе в 14 СОУ.

Честито!

     Публикувано на 11 Февруари 2015 година от Администратор


Номинирани в конкурса "Послание към човека, когото обичаме"

60 ОУ взе участие в конкурса за децата от район "Сердика", организиран от МКБППМН, СРЗИ и район "Сердика" под наслов "Послание към човека, когото обичаме".

Награждаването ще се състои на 13.02.2015г. от 11.15часа в Зала "Средец", към Министерство на културата. За участие в награждаването са поканени следните номинирани участника:

1. Александра Ивайлова Иванова - V клас

2. Рая Георгиева Йорданова - V клас

3. Габриела Христова Василева - VIклас

4. Натали Младенова Стоянова - VI клас

5. Кристин Влайкова Георгиева- VI клас

6. Виктория Миленова Петкова - VI клас

7. Валентина Георгиева Найдина - VI клас

8. Габриела Василева Даскалова - VI клас

9. Елица Горянова Мишова - VI клас

10.Ивана Ангелова Симеонова - VI клас

     Публикувано на 11 Февруари 2015 година от Администратор


Родителска среща

На 12.02.2015г. от 18.00часа ще се проведе родителска среща за всички класове в 60 ОУ.

     Публикувано на 09 Февруари 2015 година от администратор


Участие на VІІ клас

На 12.02.2015г. от 12.30ч. учениците от VІІ клас ще вземат участие в анкета на Националния портал за кариерно ориентиране. Анкетата ще се проведе on-line за цялата страна.

За повече информация: http://orientirane.mon.bg/development/?m=1

     Публикувано на 09 Февруари 2015 година от администратор


Награждаване в конкурса "Заедно без агресия"

60 ОУ взе участие в конкурса "Заедно без агресия" за рисунка, снимка и есе, организиран от МКБППМН-район Сердика и консултативен кабинет "Вяра".

На 10.02.2015 ще се състои награждаване на спечелилите. Официална покана получиха следните ученици:

1. Августина Колова – 7 клас

2. Елица Василева – 6 клас

3. Теодора Терзийска – 6 клас

4. Розалия Миланова – 4 клас

5. Рая Йорданова – 5 клас

     Публикувано на 09 Февруари 2015 година от Администратор


Добре дошли!

Имаме удоволствието да Ви представим официалният сайт на 60-то Основно училище "Св.св. Кирил и Методий".

     Публикувано на 03 февруари 2015 година от Администратор